Γερμανία

Όταν οι ψευδαισθήσεις συγκρούονται με την θλιβερή πραγματικότητα ή αλλιώς, Tanaonte via Getty Images