Γερμανία

Η Γερμανία ξανά ενώπιον της ASSOCIATED PRESS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη είναι το ASSOCIATED PRESS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη, ο κυκλώνας της πανδημίας και η Γερμανία μέσα στο μάτι του picture alliance via Getty Images

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο επιλοχίας Goja1 via Getty Images