ΤΟ BLOG
07/06/2017 13:40 EEST | Updated 07/06/2017 13:40 EEST

Το Μέλλον της εξατομικευμένης Ιατρικής

H ομαδοποιημένη καταγραφή και αποθήκευση των ιατρικών αρχείων των ασθενών θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία μιας μεγάλης δεξαμενής δεδομένων, από την οποία χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν. Οι γιατροί για παράδειγμα, θα μπορούσαν να βρουν πιθανά κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά αναλύοντας τα δεδομένα αυτά. Πράγμα ιδιαιτέρως χρήσιμο για να ενημερωθούν οι άνθρωποι με αυξημένη προδιάθεση σε κάποιες ασθένειες όπως είναι ο διαβήτης.

HASLOO via Getty Images

Όπως είδαμε στο προηγούμενο άρθρο («Μεγάλα Δεδομένα» στην Κλινική Ιατρική): τα εργαλεία βιοπληροφορικής γίνονται ολοένα και πιο εύχρηστα και ενδέχεται η πληροφορική να χάσει λίγη από την αίγλη που κατέχει στην ανάλυση των μεγάλων δεδομένων. Για τους βιολόγους και του ιατρούς, αυτό θα οδηγήσει σε πιο ευρείες ερμηνείες και τον γενικότερο εκδημοκρατισμό των αποτελεσμάτων.

«Ωστόσο το ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο εργαλείο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και να το κάνεις κόλας»

Κατά την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, οι κλάδοι της υγείας και της ιατρικής ανέλυσαν περαιτέρω τα μεγάλα δεδομένα με στόχο να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε τα γονίδια και να διαβάσουμε καλύτερα τον οδικό χάρτη για μια καλύτερη υγεία και μια προσωποποιημένη θεραπεία.

Πράγματι αυτός είναι ο βασικός στόχος της χρήσης των μεγάλων δεδομένων στην κλινική ιατρική, η δημιουργία προσωποποιημένης ιατρικής. Η λογική του «ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους» σιγά σιγά μπορεί να αφεθεί στο παρελθόν και να εστιαστούμε στο τι είναι καλύτερο για κάθε συγκεκριμένο ασθενή την φορά.

Η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της υγείας. Όπως για παράδειγμα στις κλινικές δοκιμές φαρμάκων, όπου ο αριθμός των ασθενών μειώνεται δραστικά, με την εύρεση των γενετικών διαφορών ανάμεσα στους ασθενείς που αντέδρασαν καλά σε μια θεραπεία και επιταχύνει τη διαδικασία δοκιμών ενός φαρμάκου.

H ομαδοποιημένη καταγραφή και αποθήκευση των ιατρικών αρχείων των ασθενών θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία μιας μεγάλης δεξαμενής δεδομένων, από την οποία χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν. Οι γιατροί για παράδειγμα, θα μπορούσαν να βρουν πιθανά κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά αναλύοντας τα δεδομένα αυτά. Πράγμα ιδιαιτέρως χρήσιμο για να ενημερωθούν οι άνθρωποι με αυξημένη προδιάθεση σε κάποιες ασθένειες όπως είναι ο διαβήτης. Συνεπώς, η κατάλληλη ανάλυση των βιολογικών μεγάλων δεδομένων δίνει μια εξαιρετική προοπτική ανίχνευσης ασθενειών πολύ νωρίτερα πριν αυτές πραγματικά εκδηλωθούν.

Για κανένα λόγο όμως δεν λέμε πως η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων είναι μια γυάλινη σφαίρα που προβλέπει το μέλλον. Βοηθάει ωστόσο στην καλύτερη κατανόηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και με τη σειρά του αυτό βοηθά τους επιστήμονες να έχουν καλύτερη ιδέα του τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον. Τα μεγάλα δεδομένα δίνουν επίσης μια βαθύτατη κατανόηση για το πώς τα γονίδια λειτουργούν και πώς μας κάνουν αυτό που είμαστε.