ΤΟ BLOG
14/07/2017 08:49 EEST | Updated 14/07/2017 08:49 EEST

Για να μη μείνει η ανάπτυξη κενό γράμμα

Κατά τη διάρκεια της κρίσης πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν όχι λόγω λανθασμένου επιχειρηματικού πλάνου αλλά λόγω της ασφυξίας που προκάλεσε η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Η ύπαρξη εναλλακτικών μορφών χρηματοδοτήσεων αλλά και το άνοιγμα σε χαμηλότοκο δανεισμό για σοβαρά επιχειρηματικά πλάνα είναι εκ των ων ουκ άνευ και εδώ χρειάζεται και το στελεχιακό δυναμικό των πιστωτικών ιδρυμάτων να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και ταυτόχρονα να αντιληφθεί την αναγκαιότητα στήριξης των υγιών επιχειρήσεων και ορθολογικής διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

Bloomberg via Getty Images

Σε μια περίοδο που η λέξη ανάπτυξη έχει γίνει περισσότερο σύνθημα παρά πολιτική το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα παραμένει - πώς η Ελλάδα θα δουλέψει ξανά. Πώς θα μπει μπροστά η μηχανή της οικονομίας για να δημιουργηθεί εισόδημα και θέσεις εργασίας.

Ο τρόπος για να γίνει αυτό σε μια περίοδο που αντικειμενικά δεν μπορούν να υπάρξουν νέες μεγάλες δημόσιες επενδύσεις είναι μόνο μέσα από επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα, στις επιχειρήσεις. Επενδύσεις που πρέπει να προσελκυθούν από το εξωτερικό, αλλά και επενδύσεις, μην το ξεχνάμε αυτό, που προέρχονται από τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο που στέκεται ακόμη και προσπαθεί.

Οι επενδύσεις όμως δεν έρχονται μόνο με επικλήσεις στο δαιμόνιο της φυλής ή με προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε ξένους επενδυτές. Απαιτούνται μια σειρά από πρακτικές ρυθμίσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν το απαραίτητα θετικό επενδυτικό κλίμα και σε αυτές, αντίθετα με την εύκολη στην Ελλάδα ρητορική δεν είναι το χαμηλό εργατικό κόστος.

Πρώτα και κυρίαρχα απαιτείται ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις και σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Κάθε σοβαρό επιχειρηματικό πλάνο εντάσσει παγκοσμίως το φορολογικό περιβάλλον στις σταθερές της εξίσωσης. Στην Ελλάδα είναι η απόλυτη μεταβλητή η οποία έχει οδηγήσει ήδη χιλιάδες επιχειρήσεις στο κλείσιμο και έχει αποτρέψει εκατοντάδες άλλες επιχειρηματικές σκέψεις από το να υλοποιηθούν. Χρειάζεται μια συστηματική εστίαση στο πεδίο της δημιουργίας ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης φορολογίας επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με την απόδοση ταυτόχρονα φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας ή επενδύουν στον τόπο. Κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα έρθει να βάλει τα λεφτά του στη χώρα μας όταν είναι αβέβαιος για τα φορολογικά βάρη.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων με κίνητρα όπως η επιδότηση πάγιου εξοπλισμού ή της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, φθηνότερο ρεύμα για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέο προσωπικό ανάλογα με το μέγεθός τους καθώς και συγκροτημένα προγράμματα προβολής επιχειρήσεων με εξαγωγικό χαρακτήρα είναι μόνο μερικά παραδείγματα τα οποία μπορούν να απελευθερώσουν επενδυτικά κεφάλαια.

Ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου νέου παραγωγικού μοντέλου που θα μπορεί να σταθεί στο διεθνές περιβάλλον στις εξαγωγικές επιχειρήσεις αλλά και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες όπου πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε. Ο Μακρόν στη Γαλλία από τις πρώτες ημέρες της θητείας έδωσε το σύνθημα σε αυτή την κατεύθυνση. Στο μέτρο που μας αναλογεί μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν όχι λόγω λανθασμένου επιχειρηματικού πλάνου αλλά λόγω της ασφυξίας που προκάλεσε η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Η ύπαρξη εναλλακτικών μορφών χρηματοδοτήσεων αλλά και το άνοιγμα σε χαμηλότοκο δανεισμό για σοβαρά επιχειρηματικά πλάνα είναι εκ των ων ουκ άνευ και εδώ χρειάζεται και το στελεχιακό δυναμικό των πιστωτικών ιδρυμάτων να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και ταυτόχρονα να αντιληφθεί την αναγκαιότητα στήριξης των υγιών επιχειρήσεων και ορθολογικής διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

Η αντιμετώπιση της «Λερναίας Ύδρας» της γραφειοκρατίας είναι επίσης κρίσιμο στοιχείο ιδιαίτερα για νέες επιχειρήσεις ή επενδυτές που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Και όλα αυτά με το βλέμμα στραμμένο σε παραγωγικές και δημιουργικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που στηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και όχι σε επιχειρηματική δραστηριότητα που εστιάζεται στη διαχείριση των αποτελεσμάτων της κρίσης.

Παράλληλα θα πρέπει επιτέλους να συνδέσουμε στα πρότυπα του Δυτικού κόσμου τις επιχειρήσεις με την έρευνα και ανάπτυξη και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία θα βοηθήσουμε στη μείωση του brain drain αλλά και στην διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της προσφοράς της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τα παραπάνω όμως θέλουν πίστη στην αναγκαιότητα των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και όχι παρελκυστική και τύποις υλοποίηση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της κυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου.