ΤΟ BLOG
20/07/2015 08:28 EEST | Updated 20/07/2016 08:12 EEST

This EU-Vouliweek | Τα νέα της εβδομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | 13 - 17 Ιουλίου 2015|

Στην τελευταία εβδομάδα δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τις θερινές διακοπές , παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Προεδρίας του Λουξεμβούργου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υλοποίηση των οποίων, θα ξεκινήσει από τον τρέχοντα Σεπτέμβριο.

VouliWatch

Στην τελευταία εβδομάδα δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τις θερινές διακοπές , παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Προεδρίας του Λουξεμβούργου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υλοποίηση των οποίων, θα ξεκινήσει από τον τρέχοντα Σεπτέμβριο. Ανάμεσα στα θέματα που απασχόλησαν τις συζητήσεις των Επιτροπών του ΕΚ, αφορούν τη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και το πρόγραμμα για την Ελλάδα, το σύστημα διανομής και μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιβατών και η πολιτική διεύρυνσης. Διαβάστε αναλυτικότερα στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του VouliWatch.