ΤΟ BLOG
13/07/2015 08:38 EEST | Updated 13/07/2016 08:12 EEST

This EU-Vouliweek | Σύνοδος Ολομέλειας: 6-9 Ιουλίου 2015

Οι ευρωβουλευτές, συμφώνησαν σε μια κοινή θέση για τη Διατλαντική συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ (TTIP) ενώ υιοθέτησαν το διαρθρωτικό προϋπολογισμό για τη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ, τους κανόνες για την οικοδόμηση της ένωσης κεφαλαιαγορών, την επιβολή φορολογικής διαφάνειας για τους μετόχους επιχειρήσεων και την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

VouliWatch

Το μέλλον της Ελλάδας, έπειτα από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, αποτέλεσε το κύριο θέμα της τελευταίας Συνόδου Ολομέλειας του ΕΚ πριν τις θερινές διακοπές, ενώ σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε η συζήτηση των ευρωβουλευτών με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Οι ευρωβουλευτές, συμφώνησαν σε μια κοινή θέση για τη Διατλαντική συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ (TTIP) ενώ υιοθέτησαν το διαρθρωτικό προϋπολογισμό για τη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ, τους κανόνες για την οικοδόμηση της ένωσης κεφαλαιαγορών, την επιβολή φορολογικής διαφάνειας για τους μετόχους επιχειρήσεων και την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Διαβάστε αναλυτικότερα στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του VouliWatch.