ΔΙΕΘΝΕΣ
13/12/2014 09:59 EET | Updated 13/12/2014 09:59 EET

Εφαρμογή- δίπλωμα οδήγησης

State Farm/Flickr
GDL laws are an experience-based method for beginning drivers in which driving privileges are introduced in phases. States began enacting GDL laws in the mid 1990’s. The objective of GDL is to keep teens out of high-risk driving situations while permitting them to gain on-road experience in low-risk environments. In June, State Farm surveyed a sample of 500 parents of teen drivers and an independent sample of 500 teen drivers, asking for their take on parental monitoring and graduated driver licensing laws—if teens follow the laws and the reasons why they do so. Key survey findings include: Parents overestimate how much teens obey two key provisions of GDL laws: * Nighttime driving – 69 percent of parents believe their teen driver almost always follows restrictions while less than half (48 percent) of teens admit to almost always following this law. * Passenger restrictions – 70 percent of parents believe their teen driver almost always obeys this life-saving statute while only 43 percent of teens state they almost always follow this restriction. Teens and Parents have different beliefs about why teens do or do not obey GDL laws: * Peer pressure vs. the police: Parents listed peer pressure as the most likely reason teens do not follow GDL laws (34 percent), whereas teens listed thinking police will not catch them as the most likely reason (32 percent). * Safety first: Parents were significantly more likely than teens to list “safety” as the most important reason to follow GDL laws (89 percent vs. 51 percent, respectively). Parents were significantly more likely to report they almost always monitor if their teens obey the GDL laws, but teens disagreed: * Parents were significantly more likely than teens to state teens will obey the driving restrictions due to parental monitoring (87 percent vs. 56 percent, respectively). * For nighttime restrictions, 66 percent of parents said they almost always monitor if their teen obeys the restriction while only 32 percent of teens stated their parents almost always monitor their adherence to that law. * For passenger restrictions, 65 percent of parents said they almost always monitor their teens and only 27 percent of teens state their parents almost always monitor their adherence to the law.

Εφαρμογή η οποία θα «φέρνει» το δίπλωμα οδήγησης στο smartphone αναπτύσσει η πολιτεία της Αϊόβα στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, η εν λόγω εφαρμογή θα χρησιμοποιεί έναν αριθμό ΡΙΝ για επαλήθευση και βιομετρική ταυτοποίηση προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος του ατόμου που επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σε πρώτη φάση αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα μέσα στο επόμενο έτος. Σημειώνεται ότι η πολιτεία είναι μία από τις 30 οι οποίες επιτρέπουν σε οδηγούς να επιδεικνύουν ηλεκτρονικά την ασφάλεια αυτοκινήτου τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι οδηγοί θα έχουν σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα χρήσης της «κανονικής» τους, έντυπης άδειας οδήγησης, σύμφωνα με τις αρχές.

Sponsored Post