Ηπα

Η στήριξη ΗΠΑ στην Ελλάδα σημαίνει ότι έχουμε πολλή Pacific Press via Getty Images