Αρθρογράφος

Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ

Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ είναι μια εναλλακτική δεξαμενή σκέψης, που επιχειρεί να καλύψει το κενό εκπροσώπησης του προοδευτικού χώρου. Αποτελεί είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρωτοβουλία, που στηρίζεται στην οικονομική συνδρομή των μελών και των φίλων του και σε χορηγίες και δωρεές. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, το ΕΝΑ διενεργεί έρευνες κοινής γνώμης που ανιχνεύουν τάσεις και αποτυπώνουν στάσεις της ελληνικής κοινωνίας, εκπονεί μελέτες με γνώμονα την αναζήτηση πρωτότυπων λύσεων σε σύγχρονες προβληματικές, παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο για τα μείζονα διακυβεύματα της εποχής μας, οργανώνοντας ημερίδες, διαλέξεις και εργαστήρια, και δημοσιεύει κείμενα εργασίας στα πεδία της οικονομίας, της πολιτικής και της κοινωνίας.