ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
17/12/2014 10:30 EET | Updated 17/12/2014 10:30 EET

Στο 1,90% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου

public-photo.net/oldgallery/thumbnails-250.htmlInformation Regarding Copyright: public-photo.net/copyright/" data-caption="Free Photos – 100 EUROMore Photos and Full Size Up to 3072 x 2304 pixelspublic-photo.net/oldgallery/thumbnails-250.htmlInformation Regarding Copyright: public-photo.net/copyright/" data-credit="Public Domain Photos/Flickr">

Στο 1,90% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός δισ., όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,625 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,93 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, στις 12μ.μ. Κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.