ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
23/12/2014 09:01 EET | Updated 23/12/2014 09:01 EET

Νέα «τρύπα» 1,12 δισ. ευρώ στα έσοδα του προϋπολογισμού

Menelaos Myrillas / SOOC

Την «τρύπα» ύψους 1,12δισ ευρώ στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού επιβεβαιώνουν τα οριστικά στοιχεία για το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 11μηνο του έτους αναδεικνύουν τον κίνδυνο να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός του 2014 προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την ώρα που η τρόικα επιμένει για την ύπαρξη δημοσιονομικού κενού για το 2015 τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ και ζητά νέα μέτρα.

Συγκεκριμένα τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 45,9 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά περίπου 1,12 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού.

Συναγερμός έχει σημάνει από το γεγονός ότι τα φορολογικά έσοδα συνεχίζουν να καταγράφουν υστέρηση έναντι του στόχου, τη στιγμή μάλιστα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο πλησιάζουν τα 73δισ ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 39,552 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 678 εκατ. ευρώ ή κατά 1,7% έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014 υπερέβησαν τον στόχο του σχεδίου προϋπολογισμού 2015:

  • Οι φόροι στην περιουσία κατά 4 εκατ. ευρώ ή 0,1%
  • Οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 7,7 %,
  • Τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 2,9%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015:

  • Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 196 εκατ. ευρώ ή 2,7 %,
  • Οι άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 61 εκατ. € ή 3,2%,
  • Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 80 εκατ. ευρώ ή 2,9%,
  • Ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 97 εκατ. ευρώ ή 4,9%,
  • Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 1,5%, και

Παρά την σημαντική υστέρηση των εσόδων ο κρατικός προϋπολογισμός στο ενδεκάμηνο συνεχίζει να εμφανίζει πλεόνασμα ύψους 3,56 δισ. ευρώ ή 2% του ΑΕΠ υψηλότερο κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ από τον επικαιροποιημένο στόχο, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,778 δισ ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 2,875 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 1,827 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,155 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 2,533 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2013 το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού είχε διαμορφωθεί στα 3,2 δισ. ευρώ ή στο 1,7% του ΑΕΠ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 47,755 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,828 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 (49,582 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43,207 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 κατά 1,327 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,121 δισ. ευρώ έναντι του στόχου προϋπολογισμού 2015 (38,182 δισ. ευρώ), αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 155 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3,228 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,0%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,211 δισ. ευρώ ή ποσοστό 5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 490 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 59 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 72 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.