ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
14/01/2015 12:10 EET | Updated 14/01/2015 19:02 EET

«Τρύπα» 4δισ. ευρώ στα έσοδα του προϋπολογισμού. «Βουτιά» 3δισ. ευρώ για το πρωτογενές πλεόνασμα

Free Photos – 50 EURO

More Photos and Full Size Up to 3072 x 2304 pixels
<a href="http://public-photo.net/business-finance/money-50-euro/" rel="nofollow">public-photo.net/business-finance/money-50-euro/</a>

Information Regarding Copyright: <a href="http://public-photo.net/copyright/" rel="nofollow">public-photo.net/copyright/</a>
Public Domain Photos/Flickr
Free Photos – 50 EURO More Photos and Full Size Up to 3072 x 2304 pixels <a href="http://public-photo.net/business-finance/money-50-euro/" rel="nofollow">public-photo.net/business-finance/money-50-euro/</a> Information Regarding Copyright: <a href="http://public-photo.net/copyright/" rel="nofollow">public-photo.net/copyright/</a>

Σημαντική απόκλιση σε σχέση με τους στόχους καταγράφει η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 12μηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το Δεκέμβριο τα έσοδα καταγράφουν υστέρηση 3,9δισ ευρώ με αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα να σημειώνει βουτιά 3δισ ευρώ έναντι του στόχου. Συγκεκριμένα στο 12μηνο το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 1,9δισ ευρώ, έναντι στόχου 4,939 δισ.

Η απόκλιση των 3δισ ευρώ έναντι του στόχου του πλεονάσματος, οφείλεται στο γεγονός ότι η συνολική απόκλιση των εσόδων (αφαιρουμένων των 1,9δισ ευρώ που αφορούν έσοδα από κρατικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι Κεντρικές Τράπεζες της Ευρώπης και δεν επέστρεψαν στην Ελλάδα το 2014) αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ έναντι υστέρησης 1,2 δισ. ευρώ στο 11μηνο.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν όπως έχει γράψει εδώ και ημέρες η HuffPost ότι ο παραδοσιακά δύσκολος Δεκέμβριο, έγινε ακόμα δυσκολότερος εξαιτίας της επίσπευσης της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και η αστοχίες που σημειώθηκαν στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 424 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, συνεχίστηκε η συγκράτηση των δαπανών οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει:

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 12μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.640 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 5.441 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και του επικαιροποιημένου στόχου που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 761 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.929 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 603 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 4.939 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε  51.327 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 3.953 εκατ. ευρώ ή 7,2 %  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2015, εκ των οποίων ποσό ύψους 1,9 δις ευρώ αφορά έσοδα από SMP΄s  τα οποία δεν εισπράχθηκαν στο 2014.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.620 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.529 εκατ. ευρώ ή 7,0 % χαμηλότερα έναντι του  Προϋπολογισμού 2015.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.370 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 234 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (3.136 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.707 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 424 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54.967 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.075 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 (56.041 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.375    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 κατά 866 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 584 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου προϋπολογισμού 2015 (42.416 εκατ. ευρώ), των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 104 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων σε καθαρή βάση κατά 131 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3.434 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 2.398 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 506 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 67 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 71 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών. 

Η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ανήλθε σε 1.152 εκατ. ευρώ για το 12-μηνο  Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 έναντι 336 εκατ. ευρώ για το 10-μηνο  Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014. Επομένως για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ανήλθε σε 816 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6.592 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 209 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (6.800 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.