Πρωτογενές Πλεόνασμα

Κοινωνική πολιτική, πρωτογενή πλεονάσματα και το παράδειγμα της Λατινικής Spencer Platt via Getty Images