ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26/01/2015 10:38 EET | Updated 26/01/2015 10:38 EET

«Τρύπα» 3,9 δισ. ευρώ στο 12μηνο

donaldtownsend/Flickr
A friend needed a picture of Euros for an online article and I used this opportunity to try the macro of the fx 9. Seems to work well enough for a little snapshot camera.

Με υστέρηση εσόδων 3,9δισ. ευρώ έκλεισε το 12μηνο για το 2014, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51,367 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,914 δισ. ευρώ ή 7,1 % έναντι του στόχου, εκ των οποίων ποσό ύψους 1,9 δισ. ευρώ αφορά έσοδα από SMP's τα οποία δεν εισπράχθηκαν στο 2014.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46,650 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,5 δισ. ευρώ ή 7,0 % έναντι του στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44,240 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,384 δισ. ευρώ ή κατά 3,0% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 υπερέβησαν τον στόχο:

 • Οι φόροι στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ ή 1,2%
 • Οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 3,1 %,
 • Τα έσοδα από Λοιπούς ΕΦΚ κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,4%,
 • Οι απολήψεις από Ε.Ε. κατά 12 εκατ. ευρώ ή 6,7%
 • Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 49 εκατ. ευρώ ή 1,5%
 • Τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 30 εκατ. ευρώ ή 7,6%,
 • Τα έσοδα ΝΑΤΟ κατά 6 εκατ. ευρώ ή 11,5%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

 • Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 375 εκατ. ευρώ ή 4,6 %,
 • Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 151 εκατ. ευρώ ή 5,4%,
 • Οι άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 177 εκατ. € ή 8,4%,
 • Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 226 εκατ. ευρώ ή 7,3%,
 • Ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 221 εκατ. ευρώ ή 9,7%,
 • Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 89 εκατ. ευρώ ή 2,1%,

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,370 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 234 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,136 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4,717 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 414 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 55,063 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 978 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (56,041 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,472 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 769 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 488 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (42,416 δισ. ευρώ), των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 104 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων σε καθαρή βάση κατά 131 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3,338 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,4%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,302 δισ. ευρώ ή ποσοστό 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 506 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 67 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 71 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ανήλθε σε 1,152 δισ. ευρώ για το 12-μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 έναντι 336 εκατ. ευρώ για το 10-μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014. Επομένως για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ανήλθε σε 816 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6,592 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 209 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (6.800 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.