ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
25/02/2015 10:18 EET | Updated 25/02/2015 10:19 EET

Υστέρηση εσόδων, εμπόδια και δυσκολίες για την εκτέλεση προϋπολογισμού 2015

Sooc

Με υστέρηση 1δισ. ευρώ στα έσοδα ξεκίνησε η εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2015. Τα οριστικά στοιχειά που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, αποδεικνύουν ότι η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού θα βρει πολλά εμπόδια και πολλές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.489 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.048 εκατ. ευρώ ή 23,1 % έναντι του στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων ανήλθε στα 3.381 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1.054 εκατ. ευρώ ή κατά 23,8% έναντι του στόχου. Η υστέρηση οφείλεται:

  • Στους άμεσους φόρους που την περίοδο του Ιανουαρίου 2015 ανήλθαν στα 1.251 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση από το στόχο -712 εκατ. ευρώ ή -36.3%. Ειδικότερα, υστέρηση έναντι του στόχου είχαν:

α. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 386 εκατ. ευρώ ή 49%,

β. Οι φόροι ειδικών κατηγοριών κατά 86 εκατ. ευρώ ή 43,6%,

γ. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 173 εκατ. ευρώ ή 41,4%.

  • Οι έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 2.130 μειωμένοι κατά 342 εκατ. ευρώ ή 13,8% έναντι του στόχου.

α. Ο ΦΠΑ λοιπών είχε απόκλιση -293 εκατ. ευρώ ή -20,4% από τον στόχο.

β. Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκε κατά 8 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου, όπως και τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 33 εκατ. ευρώ.

Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα υπερέβησαν το στόχο κατά 138 εκατ. ευρώ ή 51,4%.

Τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών ήταν μειωμένα κατά 72 εκατ. ευρώ ή 73,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 356 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (277 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 193 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.315 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.331 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.173 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 98 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 53 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 30 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 350 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 9,9%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί 8 εκατ. για δαπάνες εκλογών, και 33 εκατ. Ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 141 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 81 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (60 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 166 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.