ΔΙΕΘΝΕΣ
20/05/2015 10:27 EEST | Updated 20/05/2015 10:28 EEST

Τελευταία η Ελλάδα στις ευκαιρίες που δίνoνται στην τρίτη ηλικία

Ed Yourdon/Flickr
The World Economic Forum

Οι συνθήκες διαβίωσης έχουν βελτιώσει κατά πολύ την φυσική κατάσταση των ηλικιωμένων, φέρνοντας στο προσκήνιο το ζήτημα μιας δραστήριας τρίτης ηλικίας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο όρος «δραστήριος» δεν αναφέρεται τόσο στις σωματικές αντοχές, όσο στην συνεισφορά τους στα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, πνευματικά και πολιτικά ζητήματα.

Όπως αναφέρει το δίκτυο Agenda, κάτι τέτοιο θα κάνει τους ηλικιωμένους να αισθάνονται ανεξάρτητοι και θα τους δίνει την δυνατότητα να ολοκληρωθούν μέσω της δουλειάς τους. Για να γίνει πράξη κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει στήριξη από το κράτος μέσω της επιβολής μέτρων που να ενισχύουν την οικονομική ασφάλεια και μέσω της δημιουργίας κατάλληλων υποδομών που να είναι φιλικές προς όλες τις ηλικίες.

Στο Πανεπιστήμιο του Southampton έχουν αρχίσει να δουλεύουν πάνω στην δημιουργία του Δείκτη Δραστήριας Ωρίμανσης, ένα εργαλείο που ακολουθεί την πρόοδο που γίνεται στην Ευρώπη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό των δυνατοτήτων που έχουν οι ηλικιωμένοι με βάση 22 δείκτες που ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες: εργασία, συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα, ανεξαρτησία και δυνατότητα για δραστήρια ωρίμανση.

Σύμφωνα με τον δείκτη, η Ιταλία, χώρα που κρατάει ψηλά τις οικογενειακές αξίες, προωθεί την φύλαξη των εγγονιών, ενώ στην Αυστρία η πρωτοβουλία Fit2Work βοηθά τους εργαζόμενους ώστε να μην βγουν από την αγορά εργασίας λόγω ασθενειών. Στην Αγγλία, τα συμβόλαια ευέλικτων ωραρίων μπορεί να έχουν δεχτεί αρνητική κριτική για διάφορους λόγους, όμως ταυτόχρονα προωθούν την πρόσληψη ηλικιωμένων. Ποιες χώρες λοιπόν στηρίζουν την τρίτη ηλικία;

Η Ευρώπη με βάση τις δυνατότητες που δίνει στην τρίτη ηλικία (η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση):

World Economic Forum

Η ενεργή ωρίμανση είναι σημαντική όχι μόνο για την οικονομική ενίσχυση της χώρας, αλλά και για την κοινωνική δράση. Σύμφωνα με το δίκτυο Agenda, οι φτωχές χώρες, όπως η Ελλάδα χρειάζεται να δουλέψουν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Βέβαια, στον τελευταίο τομέα η Ελλάδα δεν έρχεται τελευταία αλλά... 6η από το τέλος.

Πηγή: Agenda