ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/05/2015 10:22 EEST | Updated 22/05/2015 10:22 EEST

Γιατί τα απόβλητα της βιομηχανίας είναι «χρυσός»

Title: Carnegie Illinois Steel Corporation, South WorksDescription: View looking northeast from a location near East 95th Street towards Carnegie Illinois Steel Corporation South Works (later United States Steel Corporation South Works). The complex stood on the north bank of the Calumet River, near its mouth. The open area in the foreground was used as a dumping ground for industrial waste.Photographic Credit: Brubaker, C. William, 1969Date: 1969Geographic coverage: South Chicago (Chicago, Ill.); East Side (Chicago, Ill.)Collection: C. William Brubaker Collection (University of Illinois at Chicago)Repository: University of Illinois at Chicago. Library. [Visual Resources].Credit Line: Cite as [creator]. [title]. [file name]. [collection].Rights: The University of Illinois at Chicago College of Architecture and the Arts holds reproduction and licensing rights. For more information, please email: lib-permissions@uic.edu.File Name: bru012_09_iFFor more images from the collection, visit collections.carli.illinois.edu/cdm4/index_uic_bru.php?CIS..." data-caption="Title: Carnegie Illinois Steel Corporation, South WorksDescription: View looking northeast from a location near East 95th Street towards Carnegie Illinois Steel Corporation South Works (later United States Steel Corporation South Works). The complex stood on the north bank of the Calumet River, near its mouth. The open area in the foreground was used as a dumping ground for industrial waste.Photographic Credit: Brubaker, C. William, 1969Date: 1969Geographic coverage: South Chicago (Chicago, Ill.); East Side (Chicago, Ill.)Collection: C. William Brubaker Collection (University of Illinois at Chicago)Repository: University of Illinois at Chicago. Library. [Visual Resources].Credit Line: Cite as [creator]. [title]. [file name]. [collection].Rights: The University of Illinois at Chicago College of Architecture and the Arts holds reproduction and licensing rights. For more information, please email: lib-permissions@uic.edu.File Name: bru012_09_iFFor more images from the collection, visit collections.carli.illinois.edu/cdm4/index_uic_bru.php?CIS..." data-credit="UIC Digital Collections/Flickr">

Έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, όσο και στις εφαρμογές που μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή «πράσινων» καυσίμων, τα οποία στο εγγύς μέλλον θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τα ορυκτά καύσιμα, δόθηκε στις παρουσιάσεις με τις οποίες άρχισε τις εργασίες του το συνέδριο Industrial Waste & Wastewater Treatment & Valorisation, IWWATV 2015.

Το συνέδριο που διοργανώνει το ΕΜΠ, και που ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή στο ξενοδοχείο President , φιλοξενεί εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από μεγάλα πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα που ήδη δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες στον τομέα της διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων.

Περισσότεροι από 700 σύνεδροι από 45 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, τις ΗΠΑ, την Βραζιλία, την Κίνα, την Κορέα, καθώς και από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςπαρουσιάζουν ό,τι πιο καινοτόμο στον τομέα της διαχείρισης ενός δύσκολου απόβλητου.

Το παράδειγμα της Ισπανίας ήταν από αυτά που ξεχώρισαν την πρώτη ημέρα του συνεδρίου που έδειξε πως μπορούν τα απόβλητα, μέσα από διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες να δώσουν νέα προϊόντα με μεγάλη προστιθέμενη αξία.

Οι όροι ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, συνδέονται άμεσα με την κυκλική οικονομία, το νέο μοντέλο που προωθείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα απόβλητα χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες σε νέες παραγωγικές μονάδες ή σε συνδυασμό μονάδων που ήδη υπάρχουν.

«Πιστεύω ότι όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα, μπορούν να έχουν και άμεσες εφαρμογές. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, τα αστικά απόβλητα, που στο 40% είναι βιο-απόβλητα. Μονάδες παραγωγής βιοαερίου, ενέργειας, μπορούν να στηθούν άμεσα, μονάδες που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το βιοαπόβλητο και να παράξουν καύσιμα δεύτερης γενιάς, όπως είναι η αλκοόλη-βουτανόλη. Τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν μέρος των συμβατικών καυσίμων» λέει η πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου, καθηγήτρια του ΕΜΠ, κ. Μαρία Λοιζίδου.

Σταδιακά, αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα, εκτός από πράσινη ενέργεια, σίγουρα, μπορούν να δώσουν και φτηνή ενέργεια αλλά και παραγωγή προϊόντων με πραγματικά βιώσιμες διαδικασίες χωρίς κατασπατάληση φυσικών πόρων.