ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
18/07/2015 10:22 EEST | Updated 18/07/2015 13:25 EEST

Οριστικό: Ανοίγουν τη Δευτέρα οι τράπεζες - Ολόκληρη η ΠΝΠ

LOUISA GOULIAMAKI via Getty Images
LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images

Μετά από τρεις εβδομάδες και μεγάλη ταλαιπωρία για τους καταθέτες, ανοίγουν τη Δευτέρα οι τράπεζες. Σχετική απόφαση, όπως αναμενόταν, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική απόφαση.

Τα capital controls ωστόσο θα συνεχίζουν να ισχύουν, ωστόσο λήγει η τραπεζική αργία, που είχε κηρυχθεί στις 28 Ιουνίου. Οι περιορισμοί στις αναλήψεις παραμένουν και κάθε ημέρα θα επιτρέπεται η εκταμίευση έως 60 ευρώ. Η διαφορά ωστόσο είναι ότι πλέον οι πολίτες θα μπορούν να πάρουν και σωρευτικά τα χρήματα, μέχρι το όριο των 420 ευρώ. Δηλαδή το ποσό που αναλογεί σε έναν καταθέτη ανά εβδομάδα. Στόχος είναι να αποτευχθούν οι ουρές στις τράπεζες και τα ΑΤΜ.

Μετρητά στο εξωτερικό

Ακόμη, επιτρέπεται η μεταφορά έως 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο στο εξωτερικό, για τα έξοδα των φοιτητών που σπουδάζουν εκτός Ελλάδας. Στην περίπτωση νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται η καταβολή μέγιστου ποσού 2.000 ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό.

Άνοιγμα νέων λογαριασμών

Γενικά απαγορεύεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών, ωστόσο επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

-πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού

-πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα

-καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων

-εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής

-εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων

-εξυπηρέτηση startups που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας

-κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα

-άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης

-πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα

-αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή όψεως

-κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά στην ΠΝΠ ότι με πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, δύναται να προβλέπονται περιορισμοί στη μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα εκτός της ελληνικής επικράτειας. Σήμερα το ανώτατο επιτρεπτό όριο για μετάβαση στο εξωτερικό είναι οι 10.000 ευρώ και υπάρχει φημολογία για μείωσή του, εάν χρειαστεί, στα 1.000 ευρώ.

Όπως ορίζεται στην ΠΝΠ, παρατείνονται έως και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της τραπεζικής αργίας οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Εφορίες.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση.

Sponsored Box