ΔΙΕΘΝΕΣ
24/07/2015 10:58 EEST | Updated 24/07/2015 10:59 EEST

Αρχαιολογική έρευνα αποδεικνύει ότι η μετάβαση στη γεωργία έγινε νωρίτερα από ότι πιστεύουμε

www.cimmyt.org/en/front-page-tems/aboutmediaresources/130...." data-caption="A farmer's field in Malawi under conservation agriculture (CA), showing rotation of maize and groundnut (visible in adjacent plots) and the retention of crop residues. The farmer, Mr Chipeni, began employing CA practices seven years ago, and is still trying new things—“I just started the maize-groundnut rotation and I believe I’ll benefit,” he says. The biggest advantage of CA for him has been reduced erosion, and the gradual recuperation of his soil. One corner of his field was seriously gullied a number of years ago, and is now recovered and covered with a healthy crop growing on last year's residues. As village headman, he also helps train other members of the community in CA. In his village of Chipeni, Mvera Extension Planning Area, Dowa District, Malawi, 800 farmers have now adopted the practices. Conservation agriculture includes eliminating traditional ridge-and-furrow tillage systems, keeping crop residues on the soil, and rotating or intercropping maize with other crops. In addition to labor and cost savings, the improved soil structure resists erosion and increases water infiltration and retention, a huge benefit when drought threatens in places like Malawi, where maize subsists on rain alone.Photo credit: T. Samson/CIMMYT.For more, see CIMMYT's 2012 e-news story "Conservation agriculture in Malawi: 'We always have problems with rain here'," available online at: www.cimmyt.org/en/front-page-tems/aboutmediaresources/130...." data-credit="CIMMYT/Flickr">

Αρχαιολόγοι από το Ισραήλ συγκέντρωσαν στοιχεία που αποδεικνύουν πως ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί την γη 11.000 χρόνια πριν από την χρονολογία που η επιστημονική κοινότητα ορίζει την μετάβαση στην γεωργία.

Οι ερευνητές εξέτασαν 150.000 υπολείμματα φυτών που βρέθηκαν σε οικισμό κυνηγών – συλλεκτών που βρισκόταν στις ακτές της θάλασσας της Γαλιλαίας, την λίμνη που βρίσκεται μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Ο συγκεκριμένος οικισμός, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1989, κατοικούνταν πριν από 23.000 χρόνια και ως εκ θαύματος έχει διατηρηθεί μέσα στο πέρασμα των αιώνων.

Μετά από έρευνες στον συγκεκριμένο οικισμό εντοπίστηκαν τύποι αγριόχορτων που ευδοκίμησαν σε συνθήκες που δημιούργησαν οι άνθρωποι, όπως είναι το γάγγλιο φυτό και το ζιζάνιο. Ακόμα, από την εξέταση των εργαλείων που βρέθηκαν στα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του οικισμού, βρέθηκαν υλικά που πιθανότατα προήλθαν κατά την συγκομιδή δημητριακών. Πολύ σημαντικά ήταν και τα ευρήματα που δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός παρασκεύαζε και ψωμί.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, οι επιστήμονες εκτιμούν πως η μετάβαση στη γεωργία ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή το 12.000 π.Χ., όμως η νέα αρχαιολογική έρευνα δείχνει πως οι πρώτες προσπάθειες καλλιέργειας έγιναν πολύ νωρίτερα.