ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
22/09/2015 08:51 EEST | Updated 22/09/2015 08:51 EEST

Ντράγκι: Δεν αποκλείονται stress tests σε μη συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης

ASSOCIATED PRESS
President of European Central Bank, ECB, Mario Draghi speaks during a news conference following the meeting of the Governing Council of the ECB in Frankfurt, Germany, Thursday, July 16, 2015. (AP Photo/Michael Probst)

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής συμπληρωματικών stress-tests σε μη-συστημικά τραπεζικά ιδρύματα της Ευρωζώνης, σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, απαντώντας σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Αναλυτικότερα, ο κ. Ντράγκι απάντησε ότι «σχετικά με την σκοπιμότητα διεξαγωγής ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε μη συστημικές τράπεζες κρατών-μελών με υπερβολικά υψηλές ενδεχόμενες υποχρεώσεις έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που πραγματοποιήθηκε το 2014 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) περιέλαβε 123 τραπεζικούς ομίλους από όλη την ΕΕ, συνολικού ενεργητικού 28.000 δισεκ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν άνω του 70% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών της ΕΕ. Το ενδεχόμενο διεξαγωγής συμπληρωματικής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε λιγότερο σημαντικά ιδρύματα θα εξεταστεί μόνο μετά την ενδεδειγμένη ανάλυση του βαθμού στον οποίο η εξάρτηση των εν λόγω ιδρυμάτων από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εξάρτηση των τραπεζών που είχαν συμμετάσχει στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2014».

 

Ο κ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του έθετε το θέμα των υψηλών κρατικών εγγυήσεων (ενδεχόμενων υποχρεώσεων - contigent liabilities) ορισμένων κρατών-μελών προς δημόσιους φορείς, κρατικές επιχειρήσεις και τράπεζες, όπως της Γερμανίας με 126% του ΑΕΠ, της Ολλανδίας με 107%, και άλλων, και ρωτούσε τον πρόεδρο της ΕΚΤ εάν «αποτελεί κίνδυνο για την Ευρωζώνη, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των δημόσιων οικονομικών, οι υπερβολικές δυνητικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις», καθώς επίσης, εάν «κρίνει σκόπιμο να διενεργηθούν, σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές, stress-tests στις μη-συστημικές τράπεζες, εκείνων των κρατών-μελών που παρουσιάζουν υπερβολικές δυνητικές υποχρεώσεις έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα».

 

Στην απάντησή του ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, παρουσιάζει στοιχεία για την οικονομική στήριξη των τραπεζών από τα κράτη-μέλη και των επακόλουθων δημοσιονομικών επιπτώσεων, σημειώνοντας ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, τα ανεξόφλητα υπόλοιπα ενδεχόμενων υποχρεώσεων (εγγυήσεων) των κεντρικών κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ στα τέλη του 2013 ισοδυναμούσαν με 4,7% του ΑΕΠ, μειούμενα με βραδύ ρυθμό από 7,8% του ΑΕΠ στα τέλη του 2009» και τονίζοντας ότι «το υπόλοιπο ανεξόφλητης στήριξης προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα αναμένεται να μειωθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ πολλές χώρες έχουν ήδη ανακτήσει ή αρχίζουν να ανακτούν μέρος της ρευστότητας ή/και της κεφαλαιακής στήριξης που είχαν παράσχει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτή η αποκλιμάκωση της στήριξης προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων σε πολλές χώρες».