Εκτ

Οι Γερμανοί δικαστές ωθούν προς την οικονομική picture alliance via Getty Images