Κομισιόν: Παραμένει ισχνή η ανάπτυξη στην ευρωζώνη

Κομισιόν: Παραμένει ισχνή η ανάπτυξη στην ευρωζώνη
Euro coins. Euro money. Euro currency.Coins stacked on each other in different positions.
Euro coins. Euro money. Euro currency.Coins stacked on each other in different positions.
MarianVejcik via Getty Images

Ισχνή παραμένει η ανάκαμψη της ευρωζώνης από την οικονομική κρίση, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική κατάσταση της ευρωζώνης που δημοσιεύτηκε σήμερα, Τετάρτη.

Συγκεκριμένα η έκθεση διαπιστώνει πως παρά το γεγονός ότι η ευρωζώνη είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες οικονομικές κρίσεις, η δυνητική ανάπτυξη φαίνεται να έχει επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση από ό,τι σε προηγούμενες περιόδους ανάκαμψης ή σε άλλες προηγμένες οικονομίες, ακόμη και εκείνες που έχουν πληγεί από τραπεζικές κρίσεις.

H έκθεση σημειώνει πως βασικό πρόβλημα της ευρωζώνης παραμένει η συρρίκνωση των επενδύσεων, η οποία αποτελεί και τη βασική πηγή της τρέχουσας υποτονικής ζήτησης. «Ο φαύλος κύκλος που φαίνεται να έχει αναπτυχθεί μεταξύ της απομόχλευσης, της αδύναμης επενδυτικής δραστηριότητας και της αργής ανάπτυξης αποτελεί λόγο σημαντικής ανησυχίας», σημειώνει η έκθεση.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, η έκθεση διαπιστώνει πως περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβαδίσουν με αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής Ένωσης.

Στα θετικά σημεία, τα οποία μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η έκθεση περιλαμβάνει το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και της αγορά προϊόντων έχουν τεθεί (ή τίθενται τώρα) σε εφαρμογή από ορισμένα κράτη μέλη, και ότι η ΟΝΕ λειτουργεί καλύτερα.

Δημοφιλή