Από σήμερα έως τις 13 Νοεμβρίου οι μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Από σήμερα έως τις 13 Νοεμβρίου οι μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι
eurokinissi

Ένα διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο θα βρουν φέτος οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν από τη σχολή την οποία εισήχθησαν σε αντίστοιχη σχολή άλλου πανεπιστημιακού ιδρύματος. Κι αυτό, επειδή η σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πριν από τρεις μήνες θέτει πολλαπλά κριτήρια προκειμένου να περιοριστούν οι δικαιούχοι στο ελάχιστο ώστε να μην βουλιάξουν τα κεντρικά πανεπιστήμια από μετεγγγραφέντες φοιτητές όπως συνέβη πέρυσι.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα και λήγει στις 13 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr) όπου θα μπορούν να υποβάλουν μόνο μια αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχη σχολή ή τμήμα έως δύο διαφορετικών ιδρυμάτων. Την είσοδό τους στην ηλεκτρονική φόρμα, θα εξασφαλίσουν μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που τους έχουν παρασχεθεί από τη σχολή τους για να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους.

Μία ακόμη υποχρέωση που έχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό που είχαν ως υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις και να προσκομίσουν στη σχολή που ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν μια εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Μετεγγραφή δικαιούνται οι φοιτητές που:

 1. Τα κατά κεφαλήν εισοδήματα του δικαιούχου και των γονέων του για το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 3.000 ευρώ (μόρια 5).
 2. Δεν υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ (μόρια 4).
 3. Δεν υπερβαίνουν τα 9.000 ευρώ (μόρια 3).
 4. Ορφανός και από τους δύο γονείς (μόρια 3).
 5. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας (μόρια 2).
 6. Μέλος τρίτεκνης οικογένειας (μόριο 1).
 7. Ορφανός από τον έναν γονέα (μόριο 1).
 8. Τέκνο άγαμης μητέρας (μόριο 1).

 • Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή φοιτητή που φοιτά σε ίδρυμα διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (μόριο 1).
 • Ο δικαιούχος έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω ή πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (μόριο 1).
 • Αντίθετα δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:

  • Φοιτητές στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, εφόσον αιτούνται εκ νέου μετεγγραφής από τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής. Οσοι όμως έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο τους χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη μετεγγραφή δύνανται να αιτηθούν μετεγγραφή.
  • Φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
  • Φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
  • Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με επιπλέον ποσοστό, όπως τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαποί - αλλογενείς κ.ά.

  Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα εκτός εάν κάποια σχολή ή τμήμα έχει εισηγηθεί μεγαλύτερο ποσοστό. Από το ποσοστό αυτό εξαιρούνται τα τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας, φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67% και φοιτητές σοβαρά ασθενείς ή φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνων ή μυελού των οστών.

  Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα και κατ' εξαίρεση μετεγγραφής, η χορήγηση της οποίας εξετάζεται από αρμόδια επιτροπή.

  Δημοφιλή