Πρώτιστος στόχος η ψηφοθηρία και τα συμφέροντα των καθηγητών, όχι οι ανάγκες της κοινωνίας. Δεν διδαχτήκαμε από την κρίση!
Η συναίνεση στη συνένωση ΑΕΙ-ΤΕΙ ισοδυναμεί με τον αφανισμό της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα