Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των υπερχρεωμένων στο νόμο Κατσέλη

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των υπερχρεωμένων στο νόμο Κατσέλη
Eurokinissi

Η απελευθέρωση των πλειστηριασμών που βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου, η μείωση του ακατάσχετου, η δυνατότητα πλέον να γίνονται κατασχέσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου και μια σειρά αλλαγών που έρχονται προκαλούν μεγάλη αναστάτωση σε χιλιάδες πολίτες που ανήκουν στην κατηγορία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, την ώρα μάλιστα που τα «κόκκινα» δάνεια έχουν εκτιναχθεί στο ποσοστό του 52%.

Όμως σύγχυση υπάρχει όσον αφορά και στις προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο νόμο Κατσέλη δεδομένου ότι μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου επήλθαν αλλαγές.

Έτσι με τον νόμο 4336/2015 «εκσυγχρονίζεται» το πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, ή αλλιώς «νόμου Κατσέλη».

Όπως έχει διαμορφωθεί ο νόμος στον νόμο Κατσέλη μπορούν να υπαχθούν όλα εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, για παράδειγμα , μισθωτοί, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, και πρώην έμποροι που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχουν χάσει την πτωχευτική ικανότητα και δεν τελούν υπό πτώχευση. Όσοι εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να τελούν σε γενική και μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

Επίσης τα χρέη πρέπει να μην αναλήφθηκαν το τελευταίο έτος, ενώ η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητου της α΄κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%.

Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης να είναι καλόπιστος κατά την ανάληψη των οφειλών του

Επίσης στο Νόμο Κατσέλη υπάγονται και οι βεβαιωμένες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση, οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών και οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, μαζί με τις οφειλές του προς τους ιδιώτες πιστωτές.

Δύνανται να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ αποκλείονται περιπτώσεις δόλιας χρεωκοπίας.

Σε περίπτωση προηγούμενης υπαγωγής των οφειλών προς το Δημόσιο σε άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο οφειλέτης επιλέγει εάν επιθυμεί να το διατηρήσει ή να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθώς η μη απόδοσή τους αποτελεί αδίκημα.

Ακόμη στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν συμπεριλαμβάνονται όσες αφορούν υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.

Δημοφιλή