ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11/11/2015 10:14 EET

Πως η τεχνολογία εξέλιξε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

EUC

Η νέα τάξη πραγμάτων στην παγκόσμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση έρχεται να απαντήσει σε δυο από τα πιο σημαντικά ερωτήματα του σημερινού φοιτητή που είναι πώς να επεκτείνει τις σπουδές του χωρίς να σταματήσει την εργασία του και πώς να αποκτήσει διεθνείς εμπειρίες ενώ σπουδάζει στη χώρα του.

Οι εξελίξεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσα από την τεχνολογία έχουν προχωρήσει ραγδαία τα τελευταία χρόνια και είναι σε θέση να προσφέρουν λύσεις και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις.

Η βάση στην οποία στηρίζονται αυτές οι εξελίξεις είναι πρώτα απ’ όλα οι διαδικτυακές διαλέξεις όπου παρουσιάζεται η ύλη ενός μαθήματος και μπορεί κανείς να συμμετέχει από όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται. Η παρακολούθηση δεν είναι όμως μόνο παθητική. Ο ακροατής της διάλεξης μπορεί να συμμετέχει προσωπικά στο μάθημα και να επικοινωνεί με άλλους συμμετέχοντες σαν να ήταν μαζί τους στον ίδιο χώρο. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μία απλή διάλεξη, ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) ακόμα και ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα του δώσει την δυνατότητα να εξασφαλίσει επαγγελματικές ειδικότητες, πτυχίο ή μεταπτυχιακό. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι μπορεί να παρακολουθήσει τις διαδικτυακές αυτές δραστηριότητες όσες φορές θέλει, αφού υπάρχουν –βιντεοσκοπημένενες- στη διάθεσή του.

Στο πλαίσιο ενός online μαθήματος, προκειμένου ο φοιτητής να εμβαθύνει στο αντικείμενο του μαθήματος, υπάρχει υποστηρικτικό υλικό, όπως e-books, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, εικαστικό υλικό, podcasts και videos όλα σε ηλεκτρονική μορφή για άμεση χρήση.

1

Παρέχονται επίσης πηγές από τις οποίες μπορεί να κάνει έρευνα και να βασιστεί για τις εργασίες του, όπως πρόσβαση σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και ψηφιοποιημένο έντυπο υλικό.

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων στην online τεχνολογία, παγκόσμιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί προσφέρουν από κοινού διαλέξεις με συνδυασμό συμβατικής και online διδασκαλίας. Αυτό επιτρέπει στον φοιτητή να παρακολουθήσει ένα μάθημα το οποίο διδάσκεται από δύο ή και περισσότερα πανεπιστήμια ταυτόχρονα.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το κομμάτι της online διδασκαλίας υποστηρίζει τις τελευταίες τεχνολογίες επικοινωνίας και είναι έτσι οργανωμένο ώστε να προσομοιάζει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το μάθημα και τη δουλειά που γίνεται μέσα σε μία φυσική αίθουσα πανεπιστημίου επιτρέποντας ολικό class integration.

Μέσα από αυτή τη νέα πραγματικότητα της διαδικτυακής εκπαίδευσης, oι φοιτητές, σε διεθνές επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν μεταξύ τους για ομαδικές εργασίες, να μοιραστούν εκπαιδευτικό υλικό, να παρουσιάσουν online και να συμμετέχουν ενεργά από απόσταση σε οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται στο δικό τους ή σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο ανεξαρτήτου τοποθεσίας.

Ένα παράδειγμα πανεπιστημίου που ενσωματώνει αυτές τις καινοτόμες εξελίξεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης είναι το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Με τη χρήση του Blackboard Collaborate και άλλων επικοινωνιακών εργαλείων (Web 2.0) προσφέρει στους φοιτητές του μία διαδικτυακή εμπειρία εκπαίδευσης απαράμιλλου επιπέδου. Συμμετέχει μαζί με άλλα 80 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο στο δίκτυο Laureate, τον μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητές του συνδέει συνολικά 1.000.000 φοιτητές σε όλο τον κόσμο σε ένα ενεργό online δίκτυο. Αυτές οι δυνατότητες διαδικτυακής επικοινωνίας και διάδρασης που προσφέρει είναι διαθέσιμες σε όλους τους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ στο σύνολό τους, πράγμα το οποίο επιτρέπει σε επαγγελματίες να αναβαθμίσουν την εκπαίδευσή τους χωρίς να πρέπει να θέτουν την καριέρα τους σε αναμονή.

Πηγές:

Laureate International Universities

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ