ΔΙΕΘΝΕΣ

Οι πιο ανεπιθύμητες μειονότητες στην Βόρεια Ευρώπη

Europe EuropaBelgique België Belgien Belgium BelgicaBruxelles Brussel Brüssel Brussels BruxelasSamedi, 5 mai 2012.Soumonces de la Zinneke Parade à MolenbeekZinneke, c'est quoi ?Zinneke est un projet de ville qui vit ! Pendant deux ans, Zinneke construit d'intenses collaborations entre habitants, associations, collectifs, écoles et artistes issus de différents quartiers de Bruxelles, et d'ailleurs. Zinneke veut créer un espace ouvert pour des nouvelles collaborations et rencontr
Europe EuropaBelgique België Belgien Belgium BelgicaBruxelles Brussel Brüssel Brussels BruxelasSamedi, 5 mai 2012.Soumonces de la Zinneke Parade à MolenbeekZinneke, c'est quoi ?Zinneke est un projet de ville qui vit ! Pendant deux ans, Zinneke construit d'intenses collaborations entre habitants, associations, collectifs, écoles et artistes issus de différents quartiers de Bruxelles, et d'ailleurs. Zinneke veut créer un espace ouvert pour des nouvelles collaborations et rencontr
saigneurdeguerre/Flickr

Οι Ρομά είναι η μειονοτική ομάδα που έχουν την χειρότερη φήμη στην βόρεια Ευρώπη, δείχνουν τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διεξήγαγε η YouGov τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεύτερη πιο «ανεπιθύμητη» ομάδα είναι οι μουσουλμάνοι.

Η βρετανική Οργάνωση συμπεριέλαβε 7.230 Ευρωπαίους στην δημοσκόπηση: 1.667 Βρετανούς, 1.016 Γερμανούς, 1.004 Γάλλους, 1.009 Δανούς, 1.010 Σουηδούς, 970 Φινλανδούς και 554 Νορβηγούς.

Οι πιο ανεπιθύμητες μειονοτικές ομάδες στην Βόρεια Ευρώπη

Βρετανία:

Ρομά,58%

Μουσουλμάνοι, 40%

Μαύροι, 8%

Ομόφυλοι, 9%

Εβραίοι, 7%

Νορβηγία:

Ρομά,40%

Μουσουλμάνοι, 37%

Μαύροι, 11%

Ομόφυλοι, 11%

Εβραίοι, 10%

Φινλανδία:

Ρομά, 53%

Μουσουλμάνοι, 45%

Μαύροι, 20%

Ομόφυλοι, 15%

Εβραίοι, 10%

Δανία:

Ρομά, 72%

Μουσουλμάνοι, 45%

Μαύροι, 11%

Ομόφυλοι, 6%

Εβραίοι, 8%

Γαλλία:

Ρομά, 55%

Μουσουλμάνοι, 40%

Μαύροι, 14%

Ομόφυλοι, 14%

Εβραίοι, 10%

Γερμανία:

Ρομά, 42%

Μουσουλμάνοι, 36%

Μαύροι, 10%

Ομόφυλοι, 12%

Εβραίοι, 9%

Σουηδία:

Ρομά, 45%

Μουσουλμάνοι, 36%

Μαύροι, 8%

Ομόφυλοι, 7%

Εβραίοι, 6%

Popular in the Community