Ρομά

Με τους Ρομά για τους Hulton Archive via Getty Images
Σαν «Ορφανά ερμάρια γεμάτα Mike Abrahams via Getty Images