Ρόμα

Σαν «Ορφανά ερμάρια γεμάτα Mike Abrahams via Getty Images