ΔΙΕΘΝΕΣ
05/01/2016 10:50 EET | Updated 05/01/2016 10:51 EET

Η Ευρώπη της Σένγκεν μετά την επιβολή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε ένα χάρτη

Το 2015 περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες πέρασαν στο έδαφος της ΕΕ ζητώντας άσυλο. Το μέγεθος της προσφυγικής κρίσης και η αδυναμία της ΕΕ να βρει μέχρι στιγμής έναν αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπισή της, οδήγησε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ (και πιο ειδικά της συνθήκης Σένγκεν στην οποία λαμβάνουν μέρος 22 εκ των 28 κρατών - μελών) να εντείνουν τους ελέγχους στα σύνορά τους, αίροντας ουσιαστικά στην πράξη την απόλυτη ελευθερία μετακίνησης η οποία είχε κατακτηθεί τα τελευταία 15 χρόνια.

Τελευταίες στο κλαμπ μπήκαν η Σουηδία και η Δανία λαμβάνοντας νέα μέτρα, με στόχο να περιορίσουν τη ροή προσφύγων στις επικράτειές τους.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει την Ευρώπη της Σένγκεν -μια σημαντική κατάκτηση της ΕΕ- χωρίς την Σένγκεν. Δείχνει την Ευρώπη της αυτοκατάργησης των ίδιων της επιτευγμάτων.