ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11/03/2016 05:46 EET | Updated 11/03/2016 09:35 EET

Είστε πιο έξυπνοι από έναν Αμερικανό φοιτητή; Αν ναι, απαντήστε σε αυτό το quiz

Mark Scott via Getty Images
Graduates throwing hats in the air

Σύμφωνα με έρευνα της τράπεζας Sallie Mae, οι Αμερικανοί φοιτητές είναι αρκετά συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, παρόλο που έχουν την φήμη ότι είναι σπάταλοι και κακομαθημένοι. Παρόλα αυτά, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν σε τρεις απλές οικονομικές ερωτήσεις, μόνο το ένα τρίτο των φοιτητών κατάφεραν να απαντήσουν.

Αν υποθέσουμε ότι είχατε αποταμιεύσει 100 δολάρια και το επιτόκιο ήταν 2% τον χρόνο. Μετά από πέντε χρόνια, πόσα χρήματα θα είχατε στον λογαριασμό σας;

α) Περισσότερα από 102 δολάρια

β) Ακριβώς 102 δολάρια

γ) Λιγότερα από 102 δολάρια

Αν υποθέσουμε ότι όλοι όσοι θα αναφέρουμε παρακάτω έχουν την ίδια πιστωτική κάρτα με το ίδιο επιτόκιο, ποιος θα πληρώσει πληρώσει τον μεγαλύτερο τόκο για τις ίδιες συναλλαγές;

α) Ο Γιάννης, ο οποίος πραγματοποιεί την ελάχιστη καταβολή κάθε μήνα;

β) Η Ζωή, η οποία πληρώνει το ολόκληρο οφειλόμενο υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας κάθε μήνα;

γ) Η Μαρία, η οποία ορισμένες φορές πληρώνει την ελάχιστη καταβολή, άλλες κάτι λιγότερο και κάποιες φορές έχει χάσει κάποια πληρωμή;

δ) Όλοι τους θα πληρώσουν τα ίδια;

Αν κάποιος έχει δύο επιλογές για να αποπληρώσει ένα δάνειο και οι δύο αυτοί τρόποι έρχονται με τον ίδιο επιτόκιο, Εάν έχετε τα χρήματα που χρειάζεστε, ποιον τρόπο θα επιλέγατε για να μειώσετε το επιτόκιο ανάλογα με τον χρόνο που θα χρειαστείτε για να αποπληρώσετε το δάνειο;

α) Την πρώτη επιλογή, η οποία σου επιτρέπει να αποπληρώσεις το δάνειο σε 10 χρόνια.

β) Την δεύτερη επιλογή, η οποία σου επιτρέπει να αποπληρώσεις το δάνειο σε 20 χρόνια.

γ) Και οι δύο επιλογές είναι το ίδιο.

Οι απαντήσεις:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1=α

2=γ

3=α