ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07/04/2016 09:15 EEST | Updated 07/04/2016 09:16 EEST

Οι προτάσεις της Κομισιόν για το άσυλο αίρουν την πίεση από Ελλάδα – Ιταλία

ASSOCIATED PRESS
An Italian vessel from the European border agency Frontex assists the Greek Coast Guard in the search after a boat sinking near the eastern Greek island of Samos, as Turkey is seen in the background on Thursday, Jan. 28, 2016. Authorities in Greece have raised the death toll from a migrant boat sinking to 18, after recovering seven more bodies off the island of Samos in the eastern Aegean Sea. (AP Photo/Michael Svarnias)

Θετικές για την Ελλάδα, αλλά και την Ιταλία, είναι οι προτάσεις της Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, καθώς η κατανομή που προτείνει κατανέμει στις χώρες μέλη της Ε.Ε. περισσότερο ισότιμα τους αιτούντες άσυλο. Κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν ότι οι προτάσεις της Κομισιόν είναι κοντά στις ελληνικές θέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Οι προτάσεις της Κομισιόν για ένα «δικαιότερο» σύστημα κατανομής ασύλου

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αλέξης τσίπρας με αναρτήσεις του στο twitter: «Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου είναι θετικές. Η προσφυγική κρίση απαιτεί συνολική διαχείριση και αλληλεγγύη ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Θετικές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου

Η Κομισιόν αναγνωρίζει την άδικη κατανομή ευθυνών εις βάρος συγκεκριμένων κρατών και την ανάγκη αλλαγών και παρεμβάσεων προς αποκατάσταση της ενδοκοινοτικής δικαιοσύνης αφενός, και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών αφετέρου.

Με δεδομένη την ανάδειξη των αδυναμιών του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και την απουσία ουσιαστικής κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε., τις οποίες αναγνώρισαν ο πρώτος Αντιπρόεδρός της, Φρ. Τίμερμανς και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Δ. Αβραμόπουλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη διαδικασία μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για:

1) ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κατανομής των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη με στόχο να αντιμετωπιστεί η πίεση σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη (όπως η Ελλάδα και η Ιταλία) και να διασφαλιστεί μια δίκαιη κατανομή της ευθύνης, με πιθανή τροποποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου,

α) είτε με τον εξορθολογισμό και τη συμπλήρωσή του με έναν διορθωτικό μηχανισμό ισότιμης αντιμετώπισης, δηλ. μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης που θα ενεργοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δηλαδή ένα κράτος-μέλος υφίσταται δυσανάλογη πίεση

β) είτε με τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα κατανομής αιτούντων άσυλο μόνιμου χαρακτήρα βασισμένο σε κριτήρια όπως είναι "το μέγεθος, ο πλούτος και η ικανότητα απορρόφησης του κάθε κράτους-μέλους, σύμφωνα με το οποίο η ευθύνη δεν θα συνδέεται πλέον με το σημείο της πρώτης εισόδου.

Ενώ ως μακροπρόθεσμη προοπτική θα εξεταστεί η δυνατότητα μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

2) περαιτέρω εναρμόνιση των διαδικασιών ασύλου και των προτύπων για τη δημιουργία ισότιμων συνθηκών σε όλη την Ευρώπη με στόχο τη μείωση των παραγόντων που λειτουργούν ως πόλος έλξης σε συγκεκριμένες χώρες σε συνδυασμό με μέτρα για τον περιορισμό των παράτυπων δευτερογενών μετακινήσεων.

3) διεύρυνση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) έτσι ώστε αυτή να μπορεί να διαδραματίσει νέο ρόλο στην εφαρμογή πολιτικής και ενισχυμένο ρόλο στο επιχειρησιακό επίπεδο με λειτουργία του μηχανισμού κατανομής, στο πλαίσιο του μεταρρυθμισμένου συστήματος Δουβλίνου, παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους κανόνες της ΕΕ για το άσυλο, σχεδιασμό μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, καθώς και μηχανισμό λήψης επιχειρησιακών μέτρων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

4) μέτρα για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη διαχείριση των οδών νόμιμης μετανάστευσης στην Ευρώπη, με ενίσχυση του συστήματος Eurodac, ανταλλαγή δακτυλικών αποτυπωμάτων  και άλλων δεδομένων, και επέκταση της εφαρμογής τους σε όλα τα πρόσωπα που κινούνται στην Ε.Ε., και

5) αναμόρφωση της FRONTEX, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής.