ΔΙΕΘΝΕΣ
14/04/2016 17:21 EEST

Το Ισραήλ εξηγεί πως σχεδιάζει να φορολογήσει το Facebook και άλλες ξένες εταιρείες του διαδικτύου

Baz Ratner / Reuters
A blimp reading

Τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ θα φορολογήσει τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και παρέχουν υπηρεσίες σε Ισραηλινούς εξήγησε η Φορολογική Υπηρεσία της χώρας στην Huffpost Greece.

Την Δευτέρα, η Υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι το Ισραήλ θα επιβάλει φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και φόρο εισοδήματος σε ξένες εταιρείες του διαδικτύου, όπως η Google, το Facebook, το Amazon και το eBay.

«Απέναντι στην γρήγορη εξάπλωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του διαδικτύου στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια και την ανάγκη να προσαρμοστούμε σε μια οικονομία που αλλάζει, η Φορολογική Υπηρεσία του Ισραήλ εξέδωσε εγκύκλιο που εξηγεί την κατάσταση και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το εισόδημα μιας ξένης εταιρείας (μιας εταιρείας που δεν έχει έδρα το Ισραήλ) από υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου στους Ισραηλινούς πολίτες είναι φορολογήσιμες στο Ισραήλ», εξήγησε στην Huffpost Greece η Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, το εισόδημα μιας ξένης εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες στους Ισραηλινούς πολίτες είναι φορολογήσιμο μόνο εάν έχει παραχθεί στη χώρα. Εάν η ξένη εταιρεία έχει έδρα σε μια χώρα που έχει συμφωνία με το Ισραήλ για διπλή φορολογία, η ξένη εταιρεία θα φορολογηθεί στο Ισραήλ μόνο εάν η ενέργεια θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε μια «σταθερή έδρα».

Η Υπηρεσία Φορολογίας του Ισραήλ εξήγησε στην Huffpost Greece ότι, καθώς η «παραδοσιακή» οικονομία μεταβάλλεται, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι «σταθερή έδρα» στο Ισραήλ θα μπορεί να θεωρηθεί και η οικονομική δραστηριότητα μιας ξένης εταιρείας στη χώρα μέσω διαδικτύου. Αυτό θα συμβαίνει εάν εκπρόσωποι της εταιρείας προσπαθούν να εντοπίσουν Ισραηλινούς πελάτες και εάν συγκεντρώνουν πληροφορίες ή εάν η ξένη εταιρεία προσαρμόζεται έτσι ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρει απευθύνονται σε Ισραηλινούς, επί παραδείγματι μέσω της δυνατότητας επί πληρωμής στο τοπικό συνάλλαγμα ή επικοινωνίας στην εβραϊκή γλώσσα.

Οι ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται κατά αυτό τον τρόπο στο Ισραήλ θα πρέπει, σύμφωνα με την εγκύκλιο, να εγγραφούν στα μητρώα ΦΠΑ ως εξουσιοδοτημένοι έμποροι και οι συναλλαγές τους θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Για παράδειγμα, το Facebook που παρέχει υπηρεσίες διαφήμισης σε Ισραηλινούς πελάτες για Ισραηλινούς καταναλωτές θα πρέπει να πληρώνει ΦΠΑ για τα έσοδα από αυτές τις συναλλαγές.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η Ισραηλινή Φορολογική Υπηρεσία προωθεί νομοσχέδιο που θα αναγκάσει τους ξένους κατοίκους του Ισραήλ που παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες σε Ισραηλινούς πολίτες ΜΚΟ κλπ να πληρώνουν ΦΠΑ για τις οικονομικές τους δραστηριότητες.