ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26/04/2016 08:13 EEST | Updated 26/04/2016 13:39 EEST

Η ΕΚΤ αγόρασε από τις ελληνικές τράπεζες ομόλογα EFSF ύψους 2,5 δισ. ευρώ

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - APRIL 21:  The stars of the European Union (EU) on banners in front of the headquarters of the European Central Bank (ECB) pictured on April 21, 2016 in Frankfurt am Main, Germany.  (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)
Thomas Lohnes via Getty Images
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - APRIL 21: The stars of the European Union (EU) on banners in front of the headquarters of the European Central Bank (ECB) pictured on April 21, 2016 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στις πρώτες αγορές ομολόγων EFSF, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με την Καθημερινή oι αγορές αφορούν ομόλογα κοντινών λήξεων, ενώ η τιμή αγοράς τους επέτρεψε στις τράπεζες να σημειώσουν μικρά κεφαλαιακά κέρδη. Συνολικά η ΕΚΤ έχει προγραμματίσει να αγοράσει ομόλογα αξίας 18,5 δισ. ευρώ σε ένα σύνολο ομολόγων EFSF 37 δισ. ευρώ που διαθέτουν οι εγχώριες τράπεζες.

Τα ίδια στελέχη υπογραμμίζουν ότι το συνολικό όφελος από τις συναλλαγές αλλά και την αποτίμηση των ομολόγων που δεν θα αγοραστούν από την ΕΚΤ στις νέες τιμές θα κυμανθεί για το σύνολο των εγχώριων τραπεζών μεταξύ 650 και 900 εκατ. ευρώ.