ΕΙΔΗΣΕΙΣ
01/07/2016 08:43 EEST | Updated 01/07/2016 11:45 EEST

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Διασφαλίζοντας το δικαίωμα όλων να ζητήσουν άσυλο

1.Από πότε δραστηριοποιείστε στην Ελλάδα και πόσα άτομα απασχολείτε;

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 1952. Σήμερα απασχολεί συνολικά 400 εργαζόμενους. Παγκοσμίως απασχολεί 9.700 άτομα σε 126 χώρες.

2.Ποιο το έργο που προσφέρετε και σε ποια συγκεκριμένα πεδία εξειδικεύεστε;

Ο οργανισμός έχει εντολή να καθοδηγεί και να συντονίζει τη διεθνή δράση για την προστασία των προσφύγων και την επίλυση των προβλημάτων τους. Προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο και να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε άλλο κράτος, με την επιλογή να επιστρέψουν εθελοντικά στην πατρίδα τους, την ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο ή να επανεγκατασταθούν σε τρίτη χώρα. Έχει επίσης εντολή να βοηθήσει όσους δεν έχουν πατρίδα (stateless). Σε όλες τις δραστηριότητές της, αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των παιδιών και επιδιώκει την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών.

3.Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησής σας (κρατική, ιδιωτική, ΙΟs -World Bank, UNHCR κτλ) και πως κατανέμεται το συνολικό μπάτζετ σας- στις δράσεις της οργάνωσης αλλά και τα λειτουργικά έξοδά σας, τη μισθοδοσία κλπ;

Η Ύπατη Αρμοστεία χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από άμεσες, εθελοντικές εισφορές - το μεγαλύτερο μέρος από τα κράτη δωρητές. Παίρνουμε σημαντικές συνεισφορές από ΜΚΟ και από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, καταπιστευμάτων, ιδρυμάτων αλλά και από μεμονωμένους πολίτες. Υπάρχει επίσης μια μικρή ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο χρησιμοποιείται για τις διοικητικές δαπάνες. Ο προϋπολογισμός είναι κατανεμημένες σε τρεις κατηγορίες. Στις δράσεις στο πεδίο, στα παγκόσμια προγράμματα(τεχνικές φύσεως δραστηριότητες) και στη λειτουργία της έδρας της Ύπατης Αρμοστείας (εργασίες τμημάτων, διοικητική υποστήριξη κα)

4.Με ποια διαδικασία και βάση ποιων κριτηρίων αποφασίζονται οι αποστολές σας; Περιοχές και ανθρωπιστικές κρίσεις όπου έχετε παρέμβει ή έχετε τώρα παρουσία; Πως και από ποιον γίνεται η αξιολόγηση του έργου σας;

Υπάρχουν οι Προτεραιότητες Παγκόσμιας Στρατηγικής- που βασίζονται σε μια παγκόσμιας κλίμακας αξιολόγηση αναγκών-που συνιστούν και τη βασική πυξίδα σχεδιασμού των δραστηριοτήτων μας. Οι περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε είναι: Αφρική , Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ασία, Ειρηνικό, Ευρώπη, Αμερική.

Πρώτα απ 'όλα, η Ύπατη Αρμοστεία είναι υπόλογη σε αυτούς που συνδράμει, από τη στιγμή εκδήλωσης μιας έκτακτης ανάγκης μέχρι να επιτευχθούν βιώσιμες λύσεις. Αυτό απαιτεί άμεση και συνεχή εργασία μαζί τους, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια του εκτοπισμού τους.

5.Στην περίπτωση της Ελλάδας και της συνδρομής σας στο προσφυγικό ζήτημα, πως επιλέχθηκαν οι τοποθεσίες (ή το σημείο) όπου δραστηριοποιείστε; Πόσο προβλέπετε ότι θα χρειαστεί να έχετε παρουσία στο πεδίο;

Πολύ πριν από το 2015 , σε συνεργασία με τις αρχές είχαμε αναπτύξει μόνιμες ομάδες σε επιλεγμένες παραμεθόριες περιοχές (Έβρος , Λέσβο, Σάμο , Χίο και τα Δωδεκάνησα ) για να υποστηρίξουμε τις ανάγκες πρώτης υποδοχής, την παροχή πληροφοριών, υπηρεσιών διερμηνείας και άλλων ειδών (εκτός τροφίμων). Η παρουσία εντάθηκε στις περιοχές αυτές το περασμένο καλοκαίρι, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανάγκες. Τώρα ενισχύουμε την παρουσία μας σε Βόρεια , Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, για την παροχή βοήθειας στους περίπου 46.000 ανθρώπους που βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα.

6.Πως αξιολογείτε την συνεργασία με τις ελληνικές αρχές- την κυβέρνηση ή τις περιφερειακές/ αυτοδιοικητικές δομές- αλλά και τις τοπικές κοινωνίες; Προβλήματα συνεργασίας ή αποδοχής σας, υπήρξαν;

Αναγνωρίζοντας τον πρωταρχικό ρόλο και την ευθύνη των ελληνικών αρχών, συνεργαζόμαστε στενά σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η συνεργασία και ο συντονισμός μας ενισχύονται. Όσον αφορά τις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως δεδομένων των πρόσφατων αλλαγών- από χώρα διέλευσης είναι χώρα σταθερής φιλοξενίας, αναπτύσσονται προγράμματα ενίσχυσης τους με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη προσφύγων-των τοπικών πληθυσμών.

7.Είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα των προσπαθειών σας στην Ελλάδα; Πόσο καίρια θεωρείτε την προσφορά σας αλλά διεθνών οργανώσεων και ΜΚΟ γενικότερα σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση; Συνεργάζεστε με άλλες εθελοντικές ομάδες ή ΜΚΟ και ποιο είναι το επίπεδο συντονισμού των δράσεων σας;

Η Ύπατη Αρμοστεία έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στους τομείς: προστασίας, ασφάλειας τροφίμων και επισιτισμού, στην πρόσβαση στο νερό και τη στέγη, στην παροχή μη εδώδιμων προϊόντων, στη διαχείριση καταυλισμών, στην πρόσβαση στην ενέργεια και υγειονομικές δομές. Επιπροσθέτως εργαζόμαστε για την εκπαίδευση των προσφύγων και των αιτούντων ασύλου. Οι δραστηριότητες μας υλοποιούνται με τη βοήθεια των 16 εταίρων, συμπεριλαμβανομένων διεθνών και εθνικών ΜΚΟ, και των τοπικών αρχών. Σύμφωνα με το Πρότυπο Συντονισμού Προσφύγων και κατόπιν αιτήματος από την κυβέρνηση, έχουμε δημιουργήσει δομές συντονισμού, τόσο στο πεδίο όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

8.Θεωρείτε ότι αναγνωρίζεται και αποτιμάται ορθά το έργο σας στη δημόσια σφαίρα;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ύπατη Αρμοστεία θεωρείται ως ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός οργανισμός (hands-on agency) που προσανατολίζεται στην αναζήτηση λύσεων και οι δράσεις τις έχουν αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ έχει κερδίσει δύο φορές το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης .

9.Πιστεύετε ότι υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα ή παρανοήσεις (πχ από τα ΜΜΕ) όσον αφορά τη δράση σας; Για παράδειγμα έχουν διατυπωθεί κατηγορίες έναντι ορισμένων ΜΚΟ ότι παροτρύνουν τους πρόσφυγες να αγνοήσουν επίσημες ευρωπαϊκές αποφάσεις;

Σε επίπεδο πληροφόρησης όσο και δραστηριοτήτων προσπαθούμε να ενισχύουμε την αλληλεπίδρασή μας με το ευρύ κοινό, προκειμένου να παρουσιάσουμε και να εξηγήσουμε τις δραστηριότητές μας, να το ευαισθητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο και να προωθήσουμε μια πιο θετική στάση απέναντι στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο.