ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
25/08/2016 18:21 EEST | Updated 25/08/2016 18:22 EEST

Ο χάρτης των φορολογικών εσόδων. Οι έμμεσοι φόροι ο βασικός λόγος της μεγάλης αύξησης των εσόδων. Η συνεισφορά του ΦΠΑ

ullstein bild via Getty Images
(GERMANY OUT) Germany - Woman with trolley on a pile with Euro cent coins (Photo by Classen/ullstein bild via Getty Images)

Κατά 1 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα του κράτους τον Ιούνιο, συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2015, όπως προκύπτει από την έκθεση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στην οποία αναλύεται από που προέκυψαν αυτά τα έσοδα.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από τους έμμεσους φόρους, δηλαδή ΦΠΑ και άλλους φόρους κατανάλωσης, αφού ήρθαν στα ταμεία του κράτους επιπλέον 739,41 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ η αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους ανήλθε στα 267,04 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2015.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΒ προέβλεπε πρόσφατα αύξηση εσόδων ΦΠΑ 1 δισ. με τη χρήση καρτών, που εντάθηκε μετά την επιβολή των capital control.

Αναλυτικά τα φορολογικά έσοδα

Συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 19.280.457.986,66 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,9 δισ... ευρώ (ή 10,93%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Μόνο τον Ιούνιο του 2016, τα συνολικά φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) ανέρχονται σε 3.596.345.155,68 ευρώ, δηλαδή κατά 1 δισ... ευρώ (ή 38,86%) περισσότερα από ότι τον Ιουνίου του 2015.

Έμμεσοι Φόροι

Τα μηνιαία έσοδα από έμμεσους φόρους (ΚΑΕ 1000) τον Ιούνιο του 2016 ανήλθαν στα 2,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 50,89% έναντι των αντίστοιχων εσόδων του Ιουνίου του 2015.

Οι μείζονες κατηγορίες εσόδων που συνεισφέρουν σε υψηλότερο βαθμό στην αύξηση των συνολικών εσόδων από έμμεσους φόρους τον Ιούνιο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 είναι:

•    τα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία συνεισφέρουν το 50,31% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους και εμφανίζονται αυξημένα κατά 52,84% (αύξηση 381,31 εκ. ευρώ) και

•    τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τελωνεία, τα οποία συνεισφέρουν το 38,59% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους και εμφανίζονται αυξημένα κατά 52,89% (αύξηση 292,65 εκ. ευρώ).

Αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους παρουσιάζουν επίσης οι παρακάτω υποκατηγορίες, με μικρή ωστόσο συνεισφορά στο σύνολο των έμμεσων φόρων:

•    τα  έσοδα  από  τους  λοιπούς  φόρους  κατανάλωσης,  τα  οποία αυξήθηκαν κατά 42,35% (αύξηση 36,14 εκ. ευρώ),

•    τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 117,25% (αύξηση 28,71 εκ. ευρώ),

•    τα έσοδα από πρόστιμα, προσαυξήσεις και χρηματικές ποινές (ΚΑΕ 1700), τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 48,71% (αύξηση 3,89 εκ. ευρώ) και

•    τα έσοδα που εισπράττονται για την ΕΕ, τα οποία αυξήθηκαν κατά 14,03% (αύξηση 1,89 εκ. ευρώ).

Μείωση για τον μήνα Ιούνιο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 παρατηρείται στα έσοδα από τους λοιπούς φόρους συναλλαγών κατά 11,19% (μείωση 5,19 εκ. ευρώ).

Για τον Ιούνιο του 2016, τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. και τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία κατέχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής (88,90%) στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους.

Άμεσοι Φόροι

Τον Ιούνιο του 2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους είναι αυξημένα κατά 23,5% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2015, ήτοι διαμορφώθηκαν σε 1,404 δισ. ευρώ έναντι 1,137 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αύξηση των 267 εκ. ευρώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ακόλουθες μεταβολές:

• τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος εμφανίζονται αυξημένα κατά 32,3%. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 986 εκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 έναντι 745,33 εκ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενους έτους,

• τα έσοδα από φόρους στην περιουσία εμφανίζονται αυξημένα κατά 15,4% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 57,45 εκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 έναντι 49,78 εκ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενους έτους,

• τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους εμφανίζουν επίσης αύξηση κατά 68,2% και συγκεκριμένα ανέρχονται σε 33,76 εκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 από 20,07 εκ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενους έτους,

• τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους εμφανίζουν επίσης αύξηση κατά 12% και συγκεκριμένα ανέρχονται σε 185,73 εκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 από

165,87 εκ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενους έτους, ενώ

• τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών εμφανίζονται μειωμένα κατά 9,5% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 141,09 εκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 έναντι 155,94 εκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015, με τη μείωση, ωστόσο, αυτή να μην αντισταθμίζει το ύψος των προαναφερόμενων αυξήσεων.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα

Η ως άνω αναφερόμενη αύξηση των εσόδων από φόρους στο εισόδημα κατά 240,67 εκ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 126,24 εκ. ευρώ και των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 113,42 εκ. ευρώ.