ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
03/11/2016 13:56 EET

Προϋπολογισμός: 21,37% πάνω από το στόχο τα καθαρά έσοδα τον Οκτώβριο

purple_queue via Getty Images
different euro bank notes fanned side by side, white background

Νέα σημαντική υπέρβαση των εσόδων καταγράφηκε για τον μήνα Οκτώβριο 2016, με αποτέλεσμα το δεκάμηνο Ιανουάριος- Οκτώβριος 2016 να παρουσιάζουν υπέρβαση κατά 2,32 δισ. ευρώ από τον στόχο του προϋπολογισμού όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της ΓΓΔΕ.

Ειδικότερα από τα προσωρινά στοιχεία προκύπτει ότι:

α) Τα καθαρά έσοδα για τον μήνα Οκτώβριο ξεπέρασαν κατά 835 εκατομμύρια ευρώ τον στόχο του προϋπολογισμού.

β) Σε επίπεδο 10μηνου (Ιανουάριος- Οκτώβριος) τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 2 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα είναι 2,32 δισ. ευρώ πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού για το 10μηνο.

γ) Σε επίπεδο Οκτωβρίου τα καθαρά έσοδα είναι 21,37% πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού.

δ) Σε επίπεδο 10μηνου (Ιανουαρίου- Οκτωβρίου) τα καθαρά έσοδα είναι 6,16% πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία για:

Προσωρινά συγκεντρωτικά στοιχεία εσόδων Οκτωβρίου 2016

Προσωρινά συγκεντρωτικά στοιχεία εσόδων Οκτωβρίου 2016. Πίνακας 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 2014-2015-2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ έως 12 μήνες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΕΤΩΝ 2014 & 2015