ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/11/2016 10:00 EET | Updated 04/11/2016 10:01 EET

Οι επιθέσεις κατά χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα το 2015

Eurokinissi

Έκθεση για τα περιστατικά σε βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα το 2015 δημοσιoποίησε το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, για το περασμένο έτος περιήλθαν σε γνώση της υπηρεσίας 147 περιστατικά σε βάρος διαφόρων χώρων θρησκευτικού ενδιαφέροντος, κατανεμόμενα ανά θρήσκευμα ως εξής:

  • εκατόν τριάντα οκτώ αφορούν στο Χριστιανισμό και συγκεκριμένα εκατόν τριάντα επτά (137) στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ένα (1) στην Καθολική,
  • τέσσερα (4) στον Ιουδαϊσμό,
  • πέντε (5) στο Μουσουλμανισμό

Πρόκειται για την πρώτη φορά κατά την οποία η χώρα μας, δια του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προχωρά στην σύνταξη και δημοσιοποίηση Έκθεσης με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για τον σκοπό αυτό απαιτήθηκε να δημιουργηθεί εκ του μηδενός ένα δίκτυο καταγραφής στο οποίο συμμετέχουν οι περισσότερες θρησκευτικές κοινότητες της χώρας μας καθώς και υπηρεσίες άλλων υπουργείων.

Sponsored Post