ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
30/11/2016 10:53 EET | Updated 30/11/2016 10:53 EET

διαΝεοσις: Μετεξεταστέα η Ελλάδα στον τομέα της καινοτομίας

Yannis Behrakis / Reuters
A man cycles through a shopping arcade where the vast majority of its shops have closed due to financial problems in the last four years in Athens, Greece, July 12, 2015. Euro zone leaders will fight to the finish to keep near-bankrupt Greece in the euro zone on Sunday after the European Union's chairman cancelled a planned summit of all 28 EU leaders that would have been needed in case of a

Έκθεση για τις επιδόσεις του ελληνικού «συστήματος καινοτομίας» μέχρι σήμερα δημοσίευσε σήμερα, Τετάρτη, η διαΝΕΟσις, μετά από έρευνα που διεξήγαγε με ερευνητές του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών DIW Berlin.

Η κατάσταση σήμερα περιγράφεται ως ακολούθως:

 • Στις αξιολογήσεις καινοτομίας οι επιδόσεις της Ελλάδας βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
 • Οι δημόσιες και πολύ περισσότερο οι ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Α είναι πολύ χαμηλές.
 • Δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός οργανωμένων δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στη βασική έρευνα, στην εφαρμοσμένη έρευνα και στις επιχειρήσεις.
 • Ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν παρέχει επαρκή επιχειρηματικά κεφάλαια για νεοφυείς εταιρείες και δάνεια για καθιερωμένες εταιρείες.
 • Το ρυθμιστικό πλαίσιο και το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον δεν υποστηρίζουν και συχνά παρεμποδίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Ωστόσο, παρά τις αδυναμίες αυτές, η Ελλάδα διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας συστήματος καινοτομίας της όπως:

 • Αξιοσημείωτο επιστημονικό δυναμικό.
 • Υψηλού επιπέδου ερευνητικούς οργανισμούς.
 • Το 9% των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων κατατάσσεται μεταξύ αυτών με τις περισσότερες αναφορές παγκοσμίως.
 • Έναν μικρό αριθμό επιχειρήσεων μέσης και υψηλής τεχνολογίας.
 • Μια υψηλού επιπέδου διασπορά.
 • Ελκυστικό κλίμα και υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Η έρευνα, καταλήγοντας, προτείνει λύσεις με παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς για την αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος καινοτομίας όπως:

 • Δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού κλίματος
 • Μεταρρύθμιση του συστήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α)
 • Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση
 • Ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και η στροφή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας από τον αποτυχημένο εσωστρεφή χαρακτήρα που έχει έως σήμερα σε ένα εξωστρεφές και καινοτόμο πρότυπο.