ΕΕ: Για πρώτη φορά 55 νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών

ΕΕ: Για πρώτη φορά 55 νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών
European Commission's President Jean-Claude Juncker (L), European Parliament President Martin Schulz (C) and Slovakian Prime Minister Robert Fico pose after the signature of the joint declaration on the EU's legislative priorities for 2017, on December 13, 2016 at the European Parliament in Strasbourg, eastern France. / AFP / FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)
European Commission's President Jean-Claude Juncker (L), European Parliament President Martin Schulz (C) and Slovakian Prime Minister Robert Fico pose after the signature of the joint declaration on the EU's legislative priorities for 2017, on December 13, 2016 at the European Parliament in Strasbourg, eastern France. / AFP / FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)
FREDERICK FLORIN via Getty Images

Οι τρεις θεσμοί της ΕΕ σχεδιάζουν την εφαρμογή fast-track διαδικασιών για 55 νομοθετικές πρωτοβουλίες μέσα στο 2017, παρακάμπτοντας τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών.

Όπως αναφέρει το New Europe, το τελευταίο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του 2016, έθεσε τις ευρωπαϊκές νομοθετικές προτεραιότητες για το 2017, όπως είχαν συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν στις 13 Δεκεμβρίου. Η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τους δύο άλλους κύριους θεσμούς της ΕΕ σηματοδοτεί ένα σημαντικό γεγονός, καθώς είναι η πρώτη φορά που υπογράφεται τέτοια συμφωνία.

Η συμφωνία επικεντρώνεται κυρίως σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που, βάσει της παρούσας κατάστασης, πρέπει να γίνουν με fast-track διαδικασίες. «Μπορεί να είμαστε τρεις διαφορετικοί θεσμοί, αλλά εργαζόμαστε μόνο για ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων πολιτών», είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Ένα καλό παράδειγμα για το πως η διαδικασία απόδωσε γρήγορα αποτελέσματα είναι η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, μια πρωτοβουλία που έλαβε την τελική έγκριση του Συμβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου και είναι ήδη σε ισχύ, από τις 6 Οκτωβρίου. Λιγότερο δηλαδή από ένα χρόνο από την πρώτη στιγμή που προτάθηκε από την Κομισιόν, τον Δεκέμβριο του 2015.

Όσο για το 2017, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν περιγράφουν στην κοινή δήλωσή τους τους έξι συγκεκριμένους τομείς στους οποίους οι προτάσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται γρήγορα, πριν από το τέλος του 2017.

Η κοινή δήλωση υπογράφηκε χθες, 13 Δεκεμβρίου, στο Στρασβούργο, από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, τον ασκών την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου, Σλοβάκο Ρόμπερτ Φίτσο, και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Το 2017, η ΕΕ θα χειριστεί κατά προτεραιότητα νομοθετικές πρωτοβουλίες στους ακόλουθους τομείς πολιτικής:

  • στην προσπάθεια να δοθεί νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας, τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας, την πρόοδο αναφορικά με την τραπεζική ένωση και την ένωση κεφαλαιαγορών
  • στην αντιμετώπιση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ, ιδιαίτερα με την ενίσχυση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τη βελτίωση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
  • στην καλύτερη προστασία της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, ιδιαίτερα μέσω καλύτερης προστασίας των εξωτερικών συνόρων (με ένα σύστημα εισόδου-εξόδου, έξυπνα σύνορα και ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου), αυστηρότερους κανόνες για την αγορά και κατοχή πυροβόλων όπλων, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και με ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών
  • στη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ με πνεύμα ευθύνης και αλληλεγγύης, ιδίως μέσω της αναθεώρησης των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο και της ενίσχυσης των επενδύσεων σε τρίτες χώρες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης
  • στην υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ιδιαίτερα με την μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη δυνατότητα χρήσης της ζώνης των 700 MHz για κινητές υπηρεσίες, την πρόληψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, την αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και τον εκσυγχρονισμό των κοινών κανόνων για την προστασία των δεδομένων
  • στη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης και μιας μακρόπνοης πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, ιδίως μέσω της εφαρμογής του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, της συνέχειας που πρέπει να δοθεί στη Συμφωνία των Παρισίων και της δέσμης μέτρων για την έξυπνη και καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους

Δημοφιλή