ΕΙΔΗΣΕΙΣ
24/12/2016 04:11 EET | Updated 24/12/2016 04:13 EET

Endeavor: Ανακαμψη της ελληνικής οικονομίας σε 2 εως 5 χρόνια

H Endeavor ξεκίνησε στην Ελλάδα ίσως τη χειρότερη χρονιά της κρίσης- το 2012. Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια στο δίκτυο της έχουν ενταχθεί 21 ελληνικές εταιρείες από όλους τους τομείς, από τον τουρισμό, τα τρόφιμα, και την τεχνολογία ως την ενέργεια την υγεία και τον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η Εndeavor, ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε 25 χώρες προσφέρει στήριξη στους επιχειρηματίες σε τρεις κυρίως άξονες: πρόσβαση σε αγορές, πρόσβαση σε δανειοδότηση μέσω της συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, και επένδυση μέσω ενός ισχυρού διεθνούς δικτύου επενδυτών και στρατηγική καθοδήγηση για θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Branding και Επικοινωνίας.

Mέχρι τώρα το μεγαλύτερο success story της Endeavor αποτελεί η Avocarrot – το ελληνικό startup το οποίο εξαγοράστηκε για το ποσό-ρεκόρ των 20 εκ. δολαρίων, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε εταιρίες όπως η Workable, Hellas Direct, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, HotelBrain, Insurance Market, ERGON, Brainbox, Think Digital Group, Green Cola, Travelplanet24/Tripsta, blueground, FREZYDERM, Avocarrot, Sychem, CHB Group και Forky.

Ο απολογισμός

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιριών είναι 236 εκατομμύρια ευρώ. Οι εταιρείες έχουν καταφέρει να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους κατά 114% ενώ μετά την ένταξή τους στο δίκτυο Endeavor παρουσιάζουν κατά μέσο όρο αύξηση της απασχόλησης κατά 57%. Πολύ σημαντικό είναι πως το 80% των θέσεων εργασίας των εταιριών της Endeavor είναι εκτός Αθηνών.

Oι μεγαλύτερες ευκαιρίες και τα μεγαλύτερα εμπόδια

Σύμφωνα με το Χάρη Μακρυνιώτη και τις 21 εταιρείες του δικτύου της Endeavor τρία είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας: Η αστάθεια, η μεταβλητότητα και το brain drain ενώ ο προβληματικότερος τομέας θεωρείται πως είναι οι τράπεζες. Τα βασικά πλεονεκτήματα πάλι είναι δύο και είναι η γεωγραφική θέση/μορφολογία και το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού.

Τι κρύβουν τα επόμενα χρόνια για την Endeavor; Θα εντάσσονται σταθερά περίπου 6 εταιρίες το χρόνο, ενώ η Endeavor θα εντείνει τη στήριξή μας σε θέματα πρόσβασης σε αγορές, χρηματοδότηση και τη στρατηγική καθοδήγηση.

Sponsored Post