ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02/02/2017 06:05 EET | Updated 02/02/2017 06:05 EET

Εισφορές 11 ταχυτήτων για τα μπλοκάκια

Eurokinissi

Μισθωτοί που διατηρούν παράλληλα και «μπλοκάκι» θα πληρώσουν εισφορές για τους πρώτους δύο μήνες του 2017, με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015 και τα ποσοστά εισφορών που ισχύουν για ασφαλισμένους σε πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, ανεξάρτητα από το πλήθος των εργοδοτών τους, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Έθνος».

Η πρώτη ΑΠΔ(Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) για το 2017 υποβάλλεται τέλη Φεβρουαρίου. Αφού υποβληθεί η πρώτη ΑΠΔ θα ακολουθήσουν συμψηφισμοί και επιμερισμός των εισφορών ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο.

Ειδοποιητήριο από τον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) θα λάβουν όλοι όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ακόμη και όσοι εξαιρούνταν από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, όπως για παράδειγμα οι «νέοι» μετά το 1993 ασφαλισμένοι που είναι μισθωτοί και διατηρούν παράλληλα δελτίο παροχής υπηρεσιών, με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού.

Η υποχρέωση της πληρωμής εισφορών με το νέο καθεστώς για το 2017 γεννάται εφόσον υπάρχει ενεργό μπλοκάκι ή ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2017 και μετά. Όσοι σήμερα δεν είναι ενεργοί, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Σήμερα ή το αργότερο εντός των επόμενων 24ώρων ξεκινά η σταδιακή αποστολή των ειδοποιητηρίων σε 1,4 εκατομμύριο ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες (ΟΑΕΕ), αυτοαπασχολούμενους (ΕΤΑΑ) και αγρότες (ΟΓΑ). Το κάθε ειδοποιητήριο περιέχει δύο ίδια ποσά: τις εισφορές Ιανουαρίου που είναι πληρωτέες μέχρι τέλη Φεβρουαρίου και τις εισφορές Φεβρουαρίου που είναι πληρωτέες μέχρι τέλη Μαρτίου. Οι εισφορές θα πληρώνονται εφεξής κάθε μήνα.

Προσοχή, καθώς σε αυτά τα πρώτα ειδοποιητήρια δεν περιέχονται εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ/πρόνοιας για όσους έχουν υποχρέωση ασφάλισης στους εν λόγω κλάδους. Στο μέλλον οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών για το ΕΤΕΑΕΠ θα συνεισπράττονται, πιθανότατα με τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ, αλλά προς το παρόν οι υπόχρεοι των πρ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ θα πληρώσουν μόνο εισφορές για κύρια σύνταξη και Υγεία (επίσης 10 ευρώ για ανεργία και 2 ευρώ για Στέγη Υγειονομικών, όπου προβλέπεται). Τα ειδοποιητήρια που περιλαμβάνουν και τον 25ψήφιο κωδικό για την πληρωμή τους θα είναι διαθέσιμα -εκτός απροόπτου- και στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά οι 11+3 κατηγορίες ασφαλισμένων που θα λάβουν «ραβασάκια»

1. Μισθωτοί που διατηρούν παράλληλα και «μπλοκάκι» το οποίο άνοιξαν το 2016. Αν το «μπλοκάκι» τους παραμένει ενεργό, θα πληρώσουν για τους πρώτους μήνες του 2017 μηδενικές εισφορές, εφόσον έχουν μισθό τουλάχιστον 586 ευρώ (μηδενικό εισόδημα 2015). Όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016, θα πληρώσουν με βάση το καθαρό εισόδημα που είχαν από το «μπλοκάκι» το 2016, χωρίς κατώτατο πλαφόν.

2. Μισθωτοί που διατηρούν και «μπλοκάκι» το οποίο άνοιξαν το 2017. Θα πληρώσουν για όλο το 2017 τις κατώτατες εισφορές που προβλέπονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή 167,95 ευρώ.

3. Μισθωτοί που διατηρούν και «μπλοκάκι», δεν έχουν κόψει απόδειξη το 2016, ενώ το 2015 έκοψαν αποδείξεις. Αν το «μπλοκάκι» τους παραμένει ενεργό, θα πληρώσουν αρχικά εισφορές με βάση το εισόδημα που είχαν στο δελτίο του 2015. Επειδή όμως το έτος αναφοράς είναι το 2016, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος είχε μηδενικό εισόδημα οι εισφορές του για το 2017 είναι μηδενικές, αναφέρει το Έθνος. Το ποσό που θα έχει πληρώσει τους πρώτους μήνες του 2017 θα συμψηφιστεί με τις εισφορές του 2018. Τους τελευταίους μήνες του 2017 δεν θα πληρώσει εισφορές.

4. Μισθωτοί που διατηρούν «μπλοκάκι», έκοψαν αποδείξεις το 2016, ενώ το 2015 δεν είχαν εισόδημα. Αν το «μπλοκάκι» παραμένει ενεργό, θα πληρώσουν αρχικά εισφορές με βάση το εισόδημα που είχαν στο «μπλοκάκι» το 2015, δηλαδή μηδενικές. Όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 θα πληρώσουν μαζεμένες εισφορές τους τελευταίους μήνες του 2017 επί του εισοδήματος που είχαν το 2016.

5. Μισθωτοί που διατηρούν και «μπλοκάκι» μέσω του οποίου εισπράττουν ένα επιμίσθιο από τον εργοδότη που τους απασχολεί ως μισθωτούς, αλλά και μισθό από έτερο εργοδότη. Το εισόδημα από το «μπλοκάκι» σπάει στα δύο: το επιμίσθιο που προέρχεται από τον ίδιο εργοδότη ο οποίος απασχολεί τον εργαζόμενο και ως μισθωτό θα πρέπει να δηλωθεί στην ΑΠΔ του Φεβρουαρίου από τον εργοδότη. Οι εισφορές θα υπολογιστούν με τα ποσοστά των μισθωτών. Για τον μισθό από τον έτερο εργοδότη θα πρέπει να πληρώσει μόνος του τις εισφορές με βάση το εισόδημα του 2015 αρχικά. Ειδικά στα πρώτα ειδοποιητήρια οι εισφορές για το «μπλοκάκι» έχουν υπολογιστεί κατ’ αρχήν στο σύνολο του εισοδήματος του 2015 με ποσοστά ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ.

6. Εργαζόμενοι μόνο με «μπλοκάκι» που φέτος έχουν 1 -2 εργοδότες. Θα λάβουν ειδοποιητήρια και αρχικά θα πληρώσουν για Ιανουάριο και Φεβρουάριο σαν ελεύθεροι επαγγελματίες με βάση το εισόδημα του 2015 και με τα ποσοστά ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ.

7. Εργαζόμενοι μόνο με «μπλοκάκι» σε 3 ή περισσότερους εργοδότες φέτος, οι οποίοι είχαν εισόδημα το 2015, αλλά μηδενικό εισόδημα το 2016. Αν το «μπλοκάκι» τους παραμένει ενεργό, θα πληρώσουν αρχικά εισφορές με βάση το καθαρό εισόδημα που είχαν στο «μπλοκάκι» το 2015. Όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016, θα προκύψει πως οφείλουν την κατώτατη εισφορά για το 2017, δηλαδή 167,95 ευρώ τον μήνα, επειδή το 2016 δεν είχαν εισοδήματα. Τα χρήματα που θα έχουν ήδη πληρώσει συμψηφίζονται.

8. Εργαζόμενοι μόνο με «μπλοκάκι» σε 3 ή περισσότερους εργοδότες φέτος, οι οποίοι είχαν μηδενικό εισόδημα το 2015 και σημαντικό εισόδημα το 2016. Θα πληρώσουν αρχικά με βάση το μηδενικό εισόδημα του 2015 δηλαδή 167,95 ευρώ τον μήνα. Όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 θα συμψηφιστούν οι εισφορές των πρώτων μηνών του 2017 με τις εισφορές που πρέπει να πληρώσουν βάσει του εισοδήματος του 2016.

9. Εργαζόμενοι μόνο με δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι έχουν τρεις εργοδότες φέτος και είχαν δύο το 2016. Εφόσον φέτος έχουν τρεις εργοδότες θα πληρώσουν εισφορές σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και συμπερασματικά με βάση το εισόδημα των ετών 2015-2016 και τα ποσοστά που ισχύουν για ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ.

10. Μισθωτοί που κόβουν παράλληλα και αποδείξεις (τίτλους κτήσης) σε άλλον εργοδότη. Για τις αποδείξεις δαπάνης καταβάλλονται εισφορές σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΕ δεν θα λάβουν τώρα ειδοποιητήρια, αλλά θα οφείλουν εισφορές τις οποίες φιλοδοξεί να καταλογίσει ο ΕΦΚΑ μέσα από τη διασταύρωση στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

11. Μισθωτοί που διατηρούν παράλληλα δελτίο παροχής υπηρεσιών και είχαν εισόδημα το 2015 και το 2016, αλλά το κλείνουν μέχρι 28/2/2017. Θα πληρώσουν εισφορές μόνο για τους πρώτους δύο μήνες του 2017 κατά τους οποίους το «μπλοκάκι» τους είναι ενεργό. Θα πληρώσουν με βάση το καθαρό εισόδημα

Εκπτώσεις στην εισφορά

Όπως αναφέρει το Έθνος, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η πολυσέλιδη εγκύκλιος για την παράλληλη ασφάλιση, η οποία αντιμετωπίζει και το εξής πρόβλημα: ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ παράλληλα (π.χ. γιατρός ή μηχανικός που διατηρεί και μια επιχείρηση) δικαιούνται εκπτώσεις στην εισφορά μόνο για το εισόδημα που προέρχεται από ασφαλιστέα δραστηριότητα του ΕΤΑΑ.

Επειδή όμως αυτές οι δύο πηγές εισοδήματος δεν διαχωρίζονται από τη ΓΓΔΕ, προσωρινώς θα διαιρείται το εισόδημα διά δύο και η έκπτωση θα υπολογίζεται στο ένα τμήμα. Οπως λένε στελέχη του υπουργείου Εργασίας, από φέτος οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι πολύ διαφορετικές και οι κωδικοί τους προσαρμόζονται στο νέο Ασφαλιστικό.

Ζήτημα αναμένεται να ανακύψει με όσους πληρώνονται με τίτλους κτήσης (αποδείξεις δαπάνης), καθώς συνήθως εκφεύγουν της ασφάλισης και δεν υπάρχουν στα μητρώα του ΟΑΕΕ. Αυτή η μερίδα των εργαζομένων είναι πιθανό να «ξεφύγει» από τα πρώτα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ, αλλά θα «συλληφθεί» αργότερα μέσω της συνένωσης των στοιχείων της ΓΓΔΕ και του ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι έχουν πλέον δυνατότητα μερικής καταβολής των εισφορών. Αν το πράξουν αυτό θα τοκίζεται μόνο το τμήμα που δεν πλήρωσαν. Μισθωτοί και «μπλοκάκια» που εργάζονται φέτος σε 1-2 εργοδότες -και αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί, αρκεί να διατηρούν πάγια, αποκλειστική και διαρκή συνεργασία και όχι ευκαιριακή με τους 1-2 εργοδότες- πληρώνουν με βάση το εισόδημα που έχουν φέτος κάθε μήνα. Εάν μέσα στο έτος ο ασφαλισμένος απασχοληθεί και σε 3ο εργοδότη, χάνει το δικαίωμα της καταβολής εισφορών ως μισθωτός και έχει υποχρέωση γνωστοποίησης της μεταβολής στον ΕΦΚΑ.

Το ίδιο συμβαίνει και αν παύσει η παροχή υπηρεσιών με ΔΠΥ. Αντίθετα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και «μπλοκάκια» με 3 εργοδότες και πάνω πληρώνουν με βάση το εισόδημα του 2016 και κατ’ αρχάς του 2015, που είναι ήδη εκκαθαρισμένο.