Εφκα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η δυνατότητα απαλλαγής των διοικούντων νομικά πρόσωπα από summerphotos via Getty Images