ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/03/2017 05:17 EET | Updated 16/03/2017 05:17 EET

Βγήκαν οι εγκύκλιοι για την πρόσληψη 1.000 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης σε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία

Yoeml

Δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΣ, το ΓΕΝ και το ΓΕΑ οι εγκύκλιοι σχετικά με την ανακατάταξη 1.000 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) σε Στρατό, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία.

Πρόκειται για 600 ΟΒΑ για τον Στρατό Ξηράς, 200 για το Ναυτικό και 200 για την ΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 27η Μαρτίου.

Ακολουθούν οι εγκύκλιοι για:

-Στρατό Ξηράς

-Πολεμικό Ναυτικό

-Πολεμική Αεροπορία

Sponsored Post