ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
28/03/2017 17:42 EEST | Updated 28/03/2017 17:47 EEST

Νέα εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για τις εισφορές των εργαζομένων με μπλοκάκια

Rick Madonik via Getty Images
TORONTO, ON - DECEMBER 14: Just a calculator is used for figuring out the totals. Vortex Record Store founder and owner, Bert Myers, is closing his business after nearly four decades in business. (Rick Madonik/Toronto Star via Getty Images)

Νέα εγκύκλιο σχετικά με την ασφάλιση παλαιών και νέων ασφαλισμένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών εξέδωσε το απόγευμα της Τρίτης ο ΕΦΚΑ.

Όπως σημειώνεται σχετικά, από την 1η Ιανουαρίου, στα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά διάκριση του Ν. 2084/1992 που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα , για την οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση φορέων του ΕΦΚΑ, τα οποία αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου (ν.4387/2016).

Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει εισφορές για μισθωτή απασχόληση που για κύρια ασφάλιση είναι 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του dikaiologitika.gr, προϋπόθεση αυτών των εργαζομένων που είναι ασφαλισμένοι είτε στον τ. ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες), είτε στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (δημοσιογράφοι), είναι το εισόδημά τους να προέρχεται από ασφάλιση σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι εισφορές ασθένειας σε είδος είναι 2,15% για τον ασφαλισμένο και 4,30% για τον αντισυμβαλλόμενο.

Για παροχές ασθένειας σε χρήμα, οι εισφορές του ασφαλισμένου είναι 0,40% και του αντισυμβαλλόμενου είναι 0,25%. Για την επικουρική ασφάλιση οι εισφορές του ασφαλισμένου είναι 3,5% και για επίσης 3,5% για τον αντισυμβαλλόμενο. Για τον κλάδο πρόνοιας (εφάπαξ) η εισφορά είναι 4% και επιβαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται διευκρινίσεις για την παραπάνω κατηγορία, και συγκεκριμένα ότι σε αυτήν εντάσσονται εργαζόμενοι που απασχολούνται σε έναν έως δύο εργοδότες και αμείβονται αποκλειστικά με ΔΠΥ, που απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλον/ άλλους και μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους- εργοδότες για τις παρεχόμενες με ΔΠΥ υπηρεσίες, καθώς και εργαζόμενοι που απασχολούνται σε έναν εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει επίσης ποιοι εξαιρούνται από την εφαρμογή της, όπως εργαζόμενοι που δουλεύουν αποδεδειγμένα ως μισθωτοί, παρέχοντας υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας,και εργαζόμενοι που λαμβάνουν μέρος του ποσού που δικαιούνται ως αμοιβή, ως μισθωτοί και μέρος με ΔΠΥ κ.α.

Η σχετική εφαρμογή έχει τεθεί σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, και προβλέπει την αποδοχή από τον εργαζόμενο των στοιχείων που θα καταχωρήσουν οι εργοδότες καθώς και ειδικές κατηγορίες ασφαλίστρων.