ΕΙΔΗΣΕΙΣ
02/08/2017 11:31 EEST | Updated 02/08/2017 11:33 EEST

Βίντεο: Ο υπερχιλιετής αγώνας μεταξύ Ελλήνων, Ρωμαίων, Ετρούσκων και Φοινίκων για την κυριαρχία στη Μεσόγειο

Planet Observer via Getty Images
Mediterranean Sea. True colour satellite images showing the Mediterranean Sea. Points of interest include the Alps (just above centre, white), the Blakek Sea (centre right), and the Nile Delta (green, lower right). This image was compiled from data acquired by LANDSAT 5 & 7 satellites.

Η Μεσόγειος θεωρείται μια από τις σημαντικότερες κοιτίδες του ανθρώπινου πολιτισμού: Στις ακτές της άκμασαν κατά την αρχαιότητα μεγάλοι πολιτισμοί – και, ως εκ τούτου, ήταν αναμενόμενο να συγκρουστούν μεταξύ τους. Η «κόντρα» αυτή διήρκεσε για αιώνες, με «πρωταγωνιστές» τους Έλληνες, τους Ετρούσκους, τους Φοίνικες και τους Ρωμαίους, και κατέληξε- μετά από μια μακρά περίοδο ελληνικής υπεροχής- στο να καταστεί η θάλασσα η «Mare Nostrum» των Ρωμαίων.

Ο αγώνας αυτός παρουσιάζεται σε χάρτη του S&F Production, όπου καταγράφονται οι εξελίξεις από το 1209 μέχρι το 146 πΧ, έτος της μάχης της Λευκόπετρας, μετά την οποία οι Ρωμαίοι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την Ελλάδα.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε βέβαια πως αυτό δεν έδωσε τέλος στην αμφισβήτηση της ρωμαϊκής ισχύος, καθώς μερικές δεκαετίες μετά άρχισαν οι Μιθριδατικοί Πόλεμοι, με τον εξελληνισμένο ηγεμόνα του ελληνιστικού βασιλείου του Πόντου, Μιθριδάτη ΣΤ' τον Ευπάτορα, να αντιμετωπίζει επί ίσοις όροις τη Ρώμη, σε μια σειρά τρομερών συγκρούσεων, που διήρκεσαν από το 88 πΧ ως το 63 πΧ, και κατέληξαν στην επικράτηση της Ρώμης- η οποία ωστόσο δεινοπάθησε μέχρι να τα καταφέρει, με τον Μιθριδάτη - ο οποίος κάποια στιγμή είχε θέσει την Ελλάδα υπό τον έλεγχό του, σε ένα κύκνειο άσμα της αλλοτινής ισχύος του ελληνιστικού κόσμου- να λαμβάνει τον τίτλο του «τρομερότερου εχθρού της Ρώμης».