«Πάμε καλά» λέει η Κομισιόν για την εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου. Κλειδί η τρίτη αξιολόγηση και οι μεταρρυθμίσεις

«Πάμε καλά» λέει η Κομισιόν για την εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου. Κλειδί η τρίτη αξιολόγηση και οι μεταρρυθμίσεις
SOOC

Σε αυστηρό μεταρρυθμιστικό μοτίβο επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή έκθεση της με την οποία αναλύει την πορεία του τρίτου Ελληνικού Μνημονίου. Στην έκθεση 192 σελίδων η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα σε όλους τους τομείς, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.

Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα, στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στη δικαιοσύνη και την δημόσια διοίκηση έχουν προχωρήσει, προσθέτοντας ότι η επίτευξη των μεταρρυθμιστικών στόχων θα κρίνει την επιτυχία του προγράμματος.

Η Κομισιόν βλέπει η ανάπτυξη το 2018 να φτάνει το 2,5% του ΑΕΠ, σημειώνοντας όμως ότι ο ρυθμός θα κριθεί από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης καθώς οι καθυστερήσεις στη δεύτερη αξιολόγηση είχαν καταστροφικά αποτελέσματα στην εμπιστοσύνη στην Οικονομία. Ταυτόχρονα εκτιμά ότι οι συνθήκες της αγοράς εργασίας βελτιώνονται, η απασχόληση αυξήθηκε κατά το 1% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, η ανεργία μειώθηκε στο 21% τον Ιούλιο του 2017 αλλά, συνολικά, τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν πολύ υψηλά, ιδίως στις νέες ηλικίες.

Δημοσιονομικοί στόχοι

Αναφορικά με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων η πρόβλεψη είναι ότι θα επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 1,75% του ΑΕΠ για το 2017, ενώ όπως αναφέρεται στην έκθεση η λήψη πρόσθετων μέτρων της τάξης του 4,5% του ΑΕΠ έως το 2018 και οι θετικές μακροοικονομικές εξελίξεις βοήθησαν την υπέρβαση του στόχου και για το 2016.

Ικανοποιητική είναι και η πορεία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες μειώθηκαν από 9,7 δισ. τον Ιούνιο του 2016 σε 6,5 δισ. τον Ιούλιο του 2017, εξαιτίας των εκταμιεύσεων της πρώτης και δεύτερης δόσης του προγράμματος. Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι θα χρειαστούν «περισσότερες προσπάθειες για να να εκκαθαρίσουν οι εναπομείνασες καθυστερημένες οφειλές αλλά και για να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα που οδηγούν στη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ίδρυση της Ανεξάρτιτης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία βοήθησε στη συλλογή φόρων και την πάταξη της φοροδιαφυγής, θεσπίζοντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών κα φορολογικών αρχών και προωθώντας μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

«Οι ελληνικές τράπεζες είναι τώρα καλά κεφαλαιοποιημένες, με μέσο δείκτη “Core Equity Tier” 1 17% (άνω του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ 14.5 %) στο τέλος του 2016», αναφέρει η έκθεση τονίζοντας τα αποτελέσματα από την ανακεφαλαιοποίηση τους το 2015. Επιμένει βέβαια στην ανάγκη μείωσης των «κόκκινων δανείων» προκειμένου οι τράπεζες να προχωρήσουν και πάλι στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η έκθεση αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστή εφαρμογή των μέτρων που θα οδηγήσουν στη μείωση των επισφαλειών καθώς όπως σημειώνεται «θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους για την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την τρίτη αξιολόγηση» προειδοποιεί η Επιτροπή.

Αλλαγές σε ασφάλιση και εργασιακά

Η εφαρμογή των ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων, όπως η αύξηση των Ορίων συνταξιοδότησης, η αύξηση των εισφορών και η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες εφαρμόστηκαν το 2015 και 2016, εξισορρόπησαν το σύστημα φέρνοντας επιπλέον έσοδα 1,5% του ΑΕΠ το 2018 και 2,5% μέχρι το 2025.

Στην έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στις αλλαγές της αγοράς εργασίας οι οποίες έγιναν την περίοδο 2010-2014, αλλά και σε αυτές που ακολουθούν ώστε να υπάρξει προσέγγιση με της Ευρωπαϊκές πρακτικές όπως αναφέρεται και «για το σκοπό αυτό, έχει συμφωνηθεί μια νέα δέσμη μεταρρυθμίσεων για την αγορά εργασίας», η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

• να διατηρηθεί το ισχύον πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης (αναστολή των αρχών επέκτασης και ευνοϊκότητας) μέχρι το τέλος του προγράμματος.

• να ευθυγραμμιστεί το πλαίσιο συλλογικών απόλυσης με την κοινή ευρωπαϊκή πρακτική.

• να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση των δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη βιομηχανική δράση καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας των συνδικάτων.

Οι αλλαγές στο Δημόσιο

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν μεγάλες αλλαγές έγιναν και στο Δημόσιο. Όπως αναφέρεται μεταξύ του 2009 και του 2015 ο αριθμός των Δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε κατά 26%, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση του μισθού κατά 31%. Οι αλλαγές κατέστησαν το προσωπικό και τα επίπεδα των μισθών στον ελληνικό δημόσιο τομέα να ευθυγραμμιστούν με τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.

Αγορά ενέργειας

Πρόοδος σημειώνεται και στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας καθώς οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν, ενώ το νέο Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων το οποίο δημιουργήθηκε θα διαχειριστεί την Ελληνική Δημόσια περιουσία , προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η μείωση «των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Δημοφιλή