ΤΟ BLOG
05/01/2017 06:58 EET | Updated 06/01/2018 07:12 EET

Τουρκία: Η χώρα δοκιμών για τρόπους τρομοκρατικών επιθέσεων

Το κενό ασϕαλείας στην γείτονα χώρα δημιουργεί και πεδίο ελεύθερων δοκιμών και επιθέσεων από τρομοκράτες, που πιθανώς να εϕαρμόζουν αλλού. Δεν θα απέκλεια μάλιστα μια χημική επίθεση ή επίθεση με ακροβολιστές όπως υποστηρίζει η εϕημερίδα Χουριέτ. Το πρόβλημα που υπάρχει για εμάς είναι το ανοιχτό κανάλι μεταναστευτικών ροών όπου εύκολα κάποιος τρομοκράτης μπορεί να χρησιμοποιήσει για διαϕυγή αν το «κλίμα γίνει θερμό» σε Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται σε χώρες υψηλού κινδύνου από EUROPOL.

OZAN KOSE via Getty Images

Συσχετίζοντας τις τελευταίες επιθέσεις σε Τουρκία αλλά και γενικότερα την κατάσταση ασϕαλείας που επικρατεί στην γειτονική χώρα μερικά πρόχειρα συμπεράσματα.

1. Η αποψίλωση της Τουρκικής αστυνομίας αλλά και της ΜΙΤ επέϕερε ραγδαία επιδείνωση της ικανότητας να αντιμετωπίσουν οργανωμένα δίκτυα Ισλαμιστών.

2. Η μέχρι προσϕάτως θετική στάση της Τουρκίας σε σχέση με το DAESH που το ενίσχυε οικονομικά με λαθρεμπόριο πετρελαίου αλλά και όπλων είχε ϕέρει αρκετούς πυρήνες τρομοκρατών εντός της χώρας. Είναι λογικό να υπάρχει πολεμική αντίδραση από τρομοκράτες, τώρα που η Τουρκία έχει στραϕεί εναντίον λόγω συμμαχίας με Ρωσία.

3. Το κενό ασϕαλείας στην γείτονα χώρα δημιουργεί και πεδίο ελεύθερων δοκιμών και επιθέσεων από τρομοκράτες που πιθανώς να εϕαρμόζουν αλλού. Δεν θα απέκλεια μάλιστα μια χημική επίθεση ή επίθεση με ακροβολιστές όπως υποστηρίζει η εϕημερίδα Χουριέτ.

4. Το πρόβλημα που υπάρχει για εμάς είναι το ανοιχτό κανάλι μεταναστευτικών ροών όπου εύκολα κάποιος τρομοκράτης μπορεί να χρησιμοποιήσει για διαϕυγή αν το «κλίμα γίνει θερμό» σε Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται σε χώρες υψηλού κινδύνου από EUROPOL.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Τουρκία θα έχει να αντιμετωπίσει ακόμα σοβαρότερες επιθέσεις, ειδικά κατά στόχων υψηλού συμβολισμού ενώ πλησιάζει και η τουριστική περίοδος. Δεν θα απέκλεια μάλιστα και μια προσπάθεια εκμετάλλευσης από τους Ισλαμιστές να προκαλέσουν μετατόπιση δυνάμεων που έχουν σε Συρία προς την Ν.Α. Τουρκία, ως αντίβαρο προς τα διαδραματιζόμενα σε βόρειες περιοχές της Συρίας.

Αναδημοσίευση από geopolitics.com.gr