Αρθρογράφος

Χαράλαμπος Μ. Καραγιαννίδης

Διδάκτωρ Νομικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Χαράλαμπος Μ. Καραγιαννίδης είναι Διδάκτωρ Νομικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (MA in Criminology, Middlesex University of London). Επίσης είναι Μεταδιδακτορικός ερευνητής Νομικής Σχολής, Α.Π.Θ. E-mail: chkaragi@law.auth.gr