Αρθρογράφος

Δρ. Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου

Αν. Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Ένταξης & Συνοχής (Πρόνοιας) ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, τ. πρόεδρος ΕΚΚΑ

Ο Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας του Aix-Marseille Université. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), αν. Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ) και εμπειρογνώμονας - σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπεύθυνος για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, στο πλαίσιο σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (ΕΣΣΑ) της περιόδου 2007-2013. Είναι αν. Γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής (Πρόνοιας) του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.