Αρθρογράφος

Ειδικός Συνεργάτης

Ειδικός Συνεργάτης

O Ειδικός μας Συνεργάτης είναι αναλυτής με μακρά πολιτική και επιστημονική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε ζητήματα εσωτερικής και διεθνούς πολιτικής.