Αρθρογράφος

Inspol.gr

Think tank / παραγωγική μονάδα πολιτικών ιδεών και έρευνας

Το ΙΝΣΠΟΛ – Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής (Hellenic Conservative Policy Institute) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ένωση προσώπων και αυτόνομος οργανισμός με σκοπό:

– την ενδυνάμωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα και την καταπολέμηση όσων την θέτουν εν κινδύνω είτε με την ευθεία αμφισβήτησή της δια λόγων ή πράξεων είτε με την διαφθορά και παρακμή της σε πελατειοκρατεία και κομματοκρατία φεουδαλικού τύπου.

– την προώθηση συντηρητικών αξιών, ιδεών, προτεραιοτήτων και ιεραρχήσεων στην ευρύτερη πολιτική παράταξη δεξιότερα του κέντρου και στην δημόσια σφαίρα, ώστε να εφαρμοστούν συγκεκριμένες θεσμικές λύσεις και να λάβουν χώρα οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία για την πραγματική πρόοδό της.

– την αρωγή στην αναγέννηση της ευρύτερης πολιτικής παράταξης δεξιότερα του κέντρου με αρχές, ιδέες, αξίες, προτάσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα απουσίαζαν από τα οικεία κόμματα, στερώντας την συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού από την συνεπή πολιτική εκπροσώπησή της – την απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να προσφέρει ιδέες, προτάσεις, λύσεις, ζυμώσεις. Και να πιέσει για την υιοθέτηση των ιδεών, την εφαρμογή των προτάσεων, την προώθηση των λύσεων, την άνοδο του ποιοτικού επιπέδου των ζυμώσεων. Δεν φιλοδοξεί να γεννήσει ένα ακόμα κόμμα: φιλοδοξεί να γεννήσει Πολιτική.

Το Ινστιτούτο δεν συσχετίζεται και δεν επιθυμεί να συσχετιστεί με τους σημερινούς κομματικούς σχηματισμούς. Το Ινστιτούτο δεν χρηματοδοτείται και δεν επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί από τους σημερινούς κομματικούς σχηματισμούς.